1. Anasayfa
 2. SB.7.2. Ünite

Osman Gazi Dönemi Ders Notu

Osman Gazi Dönemi Ders Notu
0

Osman Gazi Dönemi Ders Notu

Moğolların 1220’lerde başlattıkları istila hareketleri Anadolu’da bazı siyasi, kültürel ve demografik gelişmelerin yaşanmasında etkili olmuştur.  Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı’nı Anadolu Selçuklu Devleti’nin kaybetmesi Anadolu’daki Moğol etkisini daha da artırmıştı. Moğolların gerçekleştirdiği istilalar Türk boylarının batıya Bizans sınırına doğru göç etmelerine neden olmuştu.

Bizans sınırına yapılan göçler doğal olarak sınırdaki nüfusu artırmıştı. Göç eden Türkmenler arasındaki savaşçı alpler gazîlerin etrafında birleşerek Bizans’a akınlar düzenliyorlardı. Bizans ise Balkanlardaki sorunlarla ilgilenmekten Anadolu sınırına gereken hassasiyeti gösteremiyordu. Osman Gazî savaşçı alpleri etrafında toplamış ve Bizans’a karşı akınlar düzenlemiş Tekfurlarla mücadele etmiş ve beyliğin sınırlarını genişletmişti.

Osman Gazî Döneminde Yaşanan Gelişmeler:

 • Ahi Şeyhi Edibali’nin kızı ile evlenerek Anadolu’daki Ahilerin ve Türkmenlerin desteğini almıştır.
 • Karacahisar’ı (1288)Bizans’tan almış,
  • İlk fethedilen kaledir.
  • Bu başarı Osman Bey’e Türkiye Selçuklu Sultanı tarafından uç beyi unvanının verilmesini sağlamıştır.
 • Bilecik, Yarhisar, Yenişehir fethedilmiştir.
  • Bilecik beyliğin merkezi (başkenti) olmuştur.
 • Bizans ile Koyunhisar (Bapheon) Savaşı yapıldı (1302).
  • Osman Bey (Gazî) İznik’in üzerine yürüyüp bölgeyi tekrar Türk hakimiyetine almak istemesi ve Bizans’ın bu durumdan rahatsız olması savaşın nedenidir.
  • Osman Gazi’nin İznik’i kuşatması üzerine Bizans İmparatoru 2000 kişilik bir orduyu Osman Gazî’nin üzerine göndermiştir.
  • Koyunhisar’da yapılan savaşı Osmanlılar kazanmıştır.
   • Osman Gazî’nin bir imparatorluk ordusunu yenmesi onun diğer Türk boyları arasındaki ününü daha da artırmıştı.
    • Bu durum savaşçı Türkmenlerin Osman Gazî etrafında toplanmalarını da olumlu etkilemiştir.

Önemi ve Sonuçları:

 • Osmanlı Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen ilk büyük savaştır.
 • Bizans güç kaybetmiştir.
 • İznik ve İzmit yolu açılmış oldu.
 • Bursa kuşatılmış ancak alınamamıştır.
 • Bazı tarihçiler Koyunhisar Savaşının kazanılmasıyla Osmanlı beyliğinin devletleştiği yönünde görüş bildirmektedir.

Osman Gazi döneminde;

 • Lefke,
 • Mekece,
 • Akhisar,
 • Geyve

kaleleri alınmıştır.

NOT: Bu dönemde Osmanlı Beyliğinin düzenli bir ordusu yoktu. Eli Silah tutan herkes asker kabul edilirdi. Ordu gönüllülerden oluşuyordu.

NOT: İlk Osmanlı parası bastırılmıştır. (Bakır para – Mangır)

NOT: Harmankaya Tekfuru Köse Mihal 1313 yılında Müslüman olarak Osman Gazî’nin yanında ter almıştır.

Osman Gazi Dönemi Ders Notu

Osman Gazi’nin türbesi Bursa’da bulunmaktadır.

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/osmangazi-turbesi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir