1. Anasayfa
  2. SB.7.2. Ünite

7.Sınıf Rönesans Dönemi Ders Notu

7.Sınıf Rönesans Dönemi Ders Notu
https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/yerli-ronesans-donemi-basliyor-146363.html
0

7.Sınıf Rönesans Dönemi Ders Notu

Rönesans, kelime anlamı olarak “yeniden doğuş” anlamına gelir. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, mimari ve edebiyat gibi alanlarda İtalya’da başlayan ve tüm Avrupa’ya yayılan yenilik ve değişim hareketidir.

Rönesans Hareketi Neden İtalya’da Başlamıştır?

– İtalya’nın ticaret sayesinde zenginleşmesi ve farklı medeniyetlerle etkileşim halinde olması

– İstanbul’un fethinden sonra İtalya ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri 

– Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması

– İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması,

– Siyasi birlik olmamasın şehir devletleri arasında rekabete yol açması ve böylece özgür düşünce ortamının
gelişmesi

NEDENLERİ

1. Kağıt ve matbaanın kullanılmasıyla birlikte bilimsel bilgi ve düşüncenin hızla yayılması.

2. Coğrafi Keşifler sonucunda zenginleşen Avrupa’da sanatçı ve bilim insanlarını destekleyen mesen sınıfının ortaya çıkması.

3. Kilise ve din adamlarına olan güvenin azalması,

4. Eski Roma ve Yunan medeniyetleri ile İslam bilginlerinin eserlerinin incelenmesi.

SONUÇLARI

1. Skolastik düşünce etkisini kaybetmiştir.

Yorum: Kilise güç kaybetmiştir.

2. Pozitif düşünce önem kazanmış ve bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır.

Yorum: Avrupa’da Aydınlanma Çağı’nın başlamasına zemin hazırlamıştır.

3. Kilise ve din adamlarının halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.

4. Reform Hareketlerine zemin hazırlamıştır.

5. Sanat, edebiyat, heykel ve mimari alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Dönemin Bazı Bilim İnsanları ve Sanatçıları

1. Leonardo Da Vinci: Resim, bilim, felsefe, mühendislik ve mimarlık gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır.

2. Michelangelo: Mimar, şair, ressam ve heykeltıraştır.

3. Cervantes: Don Kişot’un yazarıdır. Edebiyat alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

4. Montaigne: “Denemeler” en ünlü eseridir. Edebiyatın en önde gelen yazarları arasındadır.

5. Shakespeaere: Şair ve tiyatro yazarıdır. Romeo ve Juliet, Hamlet önemli eserleridir.

Skolastik Düşünce: Orta Çağ Avrupası’nda kilisenin bilim, sanat ve özgür düşünce üzerinde baskı kurarak tek doğrunun kilisenin öğretileri olduğunu savunduğu dönemdir.

NOT: Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin gerisinde kalmaya başladı. Osmanlı Devleti
Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri takip edemedi ve Avrupa’nın gerisinde kaldı.

NOT: Rönesans ile birlikte ortaya çıkan özgür düşünce ortamı Avrupa’da Reform Hareketi’nin başlamasına etkili olmuştur. Ayrıca bu dönemdeki bilimsel çalışmalar Sanayi İnkılabına zemin hazırlamıştır.

Rönesans Hareketi Ders Notunu aşağıdaki bağlantıdan İndirebilirsiniz

RÖNESANS

7.Sınıf Rönesans Dönemi Ders Notu

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir