1. Anasayfa
  2. SB.7.2. Ünite

7.Sınıf Coğrafî Keşifler Ders Notu

7.Sınıf Coğrafî Keşifler Ders Notu
https://www.sabah.com.tr/egitim/2017/01/19/cografi-kesiflerin-nedenleri-ve-sonuclari-nelerdir
0

7.Sınıf Coğrafî Keşifler Ders Notu

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/egitim/2017/01/19/cografi-kesiflerin-nedenleri-ve-sonuclari-nelerdir

Coğrafî Keşifler, ticaret yollarının kontrolünün Osmanlı Devleti’ne ve Müslümanlara geçmesiyle birlikte 15. Yüzyılda Avrupalılar tarafından başlatılan yeni yerler bulma arayışıdır. Coğrafî keşiflerin başlamasında ekonomik, bilimsel, siyasi ve dini olmak üzere farklı nedenler vardır.

Nedenleri: 

1. İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin denetimine geçmesi,

2. Avrupalıların doğunun zenginliklerine doğrudan ulaşmak istemeleri,

3. Cesur denizcilerin yetişmesi,

4. Pusulanın kullanılması,

5. Okyanus şartlarına dayanıklı gemilerin yapılması,

6. Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hristiyanlığı yayma düşüncesi,

7. Kralların denizcileri desteklemesi,

8. Haritacılık ve coğrafya bilgisinin gelişmesi,

Sonuçları:

1. İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetmiş, Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır.

Yorum: Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir.

2. Yeni kıtalar, hayvan ve bitki türleri keşfedildi ve Avrupa’ya taşındı.

3. Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya altın ve gümüş madenleri taşındı böylece Avrupa zenginleşmeye başladı.

4. Dünya’nın yuvarlak olduğu kanıtlandı.

Yorum: Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.

5. Burjuva Sınıfı güçlendi.

Burjuva: Avrupa’da özellikle Coğrafi Keşiflerle birlikte zenginleşen, ticaretle uğraşan ve üretim araçlarını elinde bulunduran kentli kişilerin oluşturduğu sınıf.

Yorum: Sanat ve edebiyattan zevk alan Burjuva sınıfının güçlenmesi Rönesans’ın başlamasında etkili olmuştur.

6. Hristiyanlık geniş alanlara yayılmıştır.

7. Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler yaşanmış ve Avrupa kültürü bu coğrafyalara yayılmıştır.

8. Keşfedilen bölgeler Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmiştir.

Coğrafi Keşifleri Gerçekleştiren Bazı Denizciler:

1487- Bartelmi Diaz Afrika’nın güney ucuna ulaşarak Ümit Burnu’nu keşfetti.

1492- Kristof Kolomb Amerika kıtasına ulaştı ancak burayı Hint adaları zannetti.

1498- Vasco da GamaÜmit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a ulaşan ilk Avrupalı denizci oldu.

1502- Americo Vespuçi, Kolomb’un 1492’de Hint Adaları olarak düşündüğü yerin yeni bir kıta olduğunu belirtti. Amerika’nın keşfi. 

1519- Macellan başladığı dünya turu ölümünün üzerine Del Kano tarafından tamamlandı (1522).

NOT: Coğrafî Keşifler, başta Rönesans olmak üzere Reform, Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı üzerinde etkili olmuştur.

UNUTMAYALIM:  Osmanlı Devleti Coğrafi Keşiflerden OLUMSUZ etkilenmiştir.

7.Sınıf Coğrafî Keşifler Ders Notu

7.Sınıf Coğrafî Keşifler Ders Notu

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir