1. Ana Sayfa
  2. RİBA
  3. Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA)

Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA)

Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA)

Rehberlik İhtiyaç Belirleme Analizi (RİBA), öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu formdan elde edilecek sonuçlar okul rehberlik programının hazırlanması ve okulun özel hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılabilir. Form grupla uygulanabilir. Ayrıca izleme ve değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak da kullanılabilir.

BÖLGEOKULSINIF
YÖNERGEYÖNERGEYÖNERGE
İLKOKUL ÖĞRENCİ BÖLGEİLKOKUL ÖĞRENCİ OKULİLKOKUL ÖĞRENCİ SINIF
İLKOKUL ÖĞRETMEN BÖLGEİLKOKUL ÖĞRETMENLİSE ÖĞRENCİ SINIF
İLKOKUL VELİ BÖLGEİLKOKUL VELİ OKULORTAOKUL ÖĞRENCİ SINIF
LİSE ÖĞRENCİ BÖLGELİSE ÖĞRENCİ OKULNeden RİBA lara İhtiyaç Duyuldu
LİSE ÖĞRETMEN BÖLGELİSE ÖĞRETMEN OKUL
LİSE VELİ BÖLGELİSE VELİ OKUL
OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN BÖLGEOKULÖNCESİ ÖĞRETMEN OKUL
OKULÖNCESİ VELİ BÖLGEOKULÖNCESİ VELİ OKUL
ORTAOKUL ÖĞRENCİ BÖLGEORTAOKUL ÖĞRENCİ OKUL
ORTAOKUL ÖĞRETMEN BÖLGEORTAOKUL ÖĞRETMEN OKUL
Neden RİBA lara İhtiyaç DuyulduORTAOKUL VELİ OKUL
Neden RİBA lara İhtiyaç Duyuldu

Rehberlik İhtiyaç Belirleme Analizi (RİBA),

RİBA ANKETLER
Şiddet Algısı AnketiŞiddet Meşruiyeti AnketiŞiddet Sıklığı Anketi
Şiddet Algısı Öğrenci Sonuç ÇizelgesiŞiddet Meşruiyeti Öğrenci Sonuç ÇizelgesiŞiddet Sıklığı Öğrenci Sonuç Çizelgesi
Şiddet Algısı Öğretmen Sonuç ÇizelgesiŞiddet Meşruiyeti Öğretmen Sonuç ÇizelgesiŞiddet Sıklığı Veli Sonuç Çizelgesi
Şiddet Algısı Veli Sonuç ÇizelgesiŞiddet Meşruiyeti Veli Sonuç Çizelgesi

Rehberlik İhtiyaç Belirleme Analizi (RİBA)

KULLANIM AMACI: Bu form öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu formdan elde
edilecek sonuçlar okul rehberlik programının hazırlanması ve okulun özel hedeflerinin belirlenmesi sürecinde
kullanılabilir. Form grupla uygulanabilir. Ayrıca izleme ve değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak da kullanılabilir.
UYGULAYICI: Sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Uygulama sürecinde rehberlik öğretmeni sınıf/şube rehber öğretmenine müşavirlik eder.
HEDEF KİTLE: Ortaokul kademesindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.
UYGULAMA SÜRECİ: Uygulayıcı/uygulayıcılar tarafından öğrencilere, anket formunun ne amaçla uygulanacağı
açıklanır. Özellikle anket sonuçları doğrultusunda okul rehberlik programlarının hazırlanacağı ve öğrencilere verilecek rehberlik hizmetlerinin bu sonuçlar doğrultusunda planlanacağı vurgulanır. Daha sonra anket formu öğrencilere dağıtılır, maddelerin üzerindeki yönerge okunur ve öğrencilerin anketi doldurması istenir. Öğrencilerin anket sorularını içtenlikle cevaplamalarını sağlayabilmek için isimlerinin alınması tavsiye edilmemektedir. İmkânlar ölçüsünde okuldaki bütün öğrencilere uygulanması önerilir. Öğrenci sayısı fazla olan okullarda sınıf ve cinsiyet özellikleri dikkate alınarak okulun bütününü temsil edecek şekilde her sınıf düzeyinden bir kaç sınıfa uygulanabilir. Okuldaki öğrencilerin en az %30’una uygulanması önerilir.
DEĞERLENDİRME VE YORUMLAMA: Anket veri girişleri sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir. Sınıf/şube rehber öğretmenleri Öğrenci Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA) (Ortaokul-Öğrenci Formu) Sınıf Sonuç Çizelgesi’ ni doldurur. Rehberlik öğretmeni tarafından Öğrencilerin Rehberlik İhtiyaçları-Öğrenci Formu Okul Sonuç Çizelgesi doldurulur. Anket sonuçları rehberlik öğretmeni tarafından okuldaki bütün öğrencilerin sonuçları ile birlikte değerlendirilir.
Ankette yer alan maddeler kişisel-sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere üç gelişim alanına yönelik olarak düzenlenmiştir.
● Kişisel-sosyal rehberlik alanına yönelik maddeler : 1-20 arası,
● Mesleki rehberlik alanına yönelik maddeler : 21-25 arası,
● Eğitsel rehberlik alanına yönelik maddeler : 26-38 arası.
Puanlama: Hayır: 1, Kararsızım: 2, Evet: 3, puan olacak şekilde hesaplanır.
Her maddenin toplam puanları ayrı ayrı hesaplanır ve ortalamaları alınır. Toplam puanı en yüksek olan maddeler okul rehberlik programı özel hedeflerinin belirlenmesi noktasında göz önüne alınır. Öğrenciler tarafından rehberlik ihtiyacı olarak belirtilen diğer maddeler okul rehberlik programında yer alacak kazanım ve çalışmaların belirlenmesi sürecinde kullanılabilir. Gelişim alanlarının toplam puanları da ayrıca hesaplanabilir. Okul rehberlik programında hangi gelişim alanına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği konusunda anket sonuçlarından yararlanılabilir. Anket sonuçları Öğrenci Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA) Ortaokul-Öğretmen ve Ortaokul-Veli Formları’ nın sonuçları ile birlikte değerlendirilir. Anket sonuçları doğrultusunda öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla veli ve öğretmenlere yönelik çalışmalar da planlanabilir. Ayrıca anket sonuçları ön test-son test aracı olarak kullanıldığında, öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının ne derece karşılandığını belirlemek amacıyla program değerlendirme sürecinde de (diğer program değerlendirme araçları ile birlikte) kullanılabilir.

Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (RİBA)

Kaynak: https://orgm.meb.gov.tr/

 

Yorum Yap

Yorum Yap