1. Anasayfa
 2. İTA.8.2. Ünite (DN)

Misak-ı Millî Kararları Ders Notu

Misak-ı Millî Kararları Ders Notu
https://www.ttk.gov.tr/basindattk/turk-tarih-kurumu-misak-i-milli-kisa-filmi-hazirladi/
0
Kaynak: https://www.ttk.gov.tr/basindattk/turk-tarih-kurumu-misak-i-milli-kisa-filmi-hazirladi/

Misak-ı Millî Kararları Ders Notu

28 Ocak 1920 tarihinde Mebusan Meclisi’ndeki gizli oturumda Misak-ı Millî kararları kabul edilmiştir. Bu kararlar padişah tarafından onaylanmamış ve meclis kararı olarak kalmıştır.

Maddeleri:

 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı güne kadar Türk ordusunun koruduğu ve henüz işgal edilmemiş Müslüman Türk nüfusun çoğunlukta olduğu yerler vatanın ayrılmaz bir parçasıdır.

YORUMLAR:

 1. Millî sınırlar son kez ve kesin olarak çizilmiştir.
 2. Milli Sınırlar ile Wilson İlkeleri arasında uyumluluk vardır.

Hatırlayalım:

Wilson ilkelerinde; “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı, Türk yönetimindeki öbür uluslara da her türlü kuşkudan uzak yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır.”

Maddesi vardı.

 1. Sınırlarımız dahilinde yaşayan azınlıklara komşu ülkelerdeki Türk azınlıklara verilen haklar kadar hak tanınacaktır.

YORUMLAR:

 • Devletlerarası eşitlik ilkesine uygun hareket edileceğinin göstergesidir.
 • Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmalarını önlemek ve bağımsızlığımıza zarar gelmesini engellemek istemişlerdir.
 1. İstanbul ve Marmara Denizinin güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar uluslararası ticarete açılabilir. Ayrıca boğazlardan geçecek gemilerin durumu bizimle birlikte ilgili devletlerin ortak kararıyla tespit edilmelidir.

YORUM: Siyasi ve askeri bağımsızlığa vurgu yapılmıştır.

 1. Politik, ekonomik ve malî gelişmemizi engelleyen ve hukukî hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar (ayrıcalıklar) kabul edilemez.

YORUM: Kapitülasyonlara ilk kez açık olarak karşı çıkılmıştır. Ayrıca Kapitülasyonların kaldırılmasının amaçlandığı gösterilmiştir.

 1. Batı Trakya’da halk oylamasına (referandum) başvurulmalıdır.
 2. Kendi istekleriyle Türkiye’ye katılan Kars, Ardahan ve Batum’da (Vilayet-i Selase) gerekirse tekrar halk oylamasına başvurulmalıdır.

ORTAK YORUM:

Bahsi geçen bölgelerde halkın çoğunluğunu Türk ve Müslüman nüfus oluşturduğu için çıkarlarımıza aykırı bir kararın alınmayacağı düşünülmüştür.

 1. Sınırlar, Boğazlar ve İstanbul ile ilgili taleplerimiz kabul edilirse Osmanlı borçları ödenecektir.
 2. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal altında bulunan ve halkının çoğunluğunu Arap Müslümanların oluşturduğu toprakların geleceği o ülke halkının kararına göre belirlenmelidir.

Misak-ı Milli Kararları’nın Önemi

 • Millî sınırlarımız kesin olarak çizilmiştir.
 • Misak-ı Milli, Türk milletinin ulusal sınırlar içerisinde bağımsız yaşama yeminidir.
 • Misak-ı Milli’de ulusal bağımsızlık ve ülke bütünlüğü ile ilgili konular gündeme gelmiş ancak padişahın meclisteki etkinliği nedeniyle ulusal egemenlik ilkesi ön plana çıkarılmamıştır.
 • Wilson İlkeleri’ne uygun bir barışa hazır olunduğu vurgulanmıştır.
 • Milli bağımsızlık mücadelesine yasallık kazandırmıştır
 • Kurtuluş Savaşı’nın programını ve temelini oluşturmuştur (kesin şekli verilmiştir)

İtilaf Devletleri Misak-ı Milli Kararlarını Nasıl Karşıladılar?

 • İtilaf Devletleri önce Hükümet ve Meclise baskı yaparak alınan bu kararların değiştirilmesini istediler

Ancak, bu istekleri kabul edilmeyince;

 • 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ederek, Mebusan Meclisi’ni basıp dağıtmışlar

Yorum: İtilaf Devletlerinin Türk halkının iradesine saygı duymadıklarını gösterir.

 • 150 kadar milletvekilini ve aydını tutuklayarak Malta Adası’na sürgüne göndermişlerdir.

İşgalci güçler yayınladıkları bildiride;

* İşgalin geçici olduğunu,

* Amaçlarının saltanat makamının nüfuzunu kırmak değil, aksine padişahın Osmanlı idaresinde kalacak yerlerdeki nüfuzunu kuvvetlendirmek olduğunu,

* Anadolu’da karışıklık devam ederse, İstanbul’un Türklerden alınacağını,

* Herkesin saltanat makamı olan İstanbul’un emirlerine uyması gerektiğini belirtmişlerdir.

İtilaf Devletleri bu bildiriyle neyi amaçlamıştı?

* Kendileri karşı olumsuz tepki oluşmasını önlemek,

* Milli Mücadeleyi işgalin temel sorumlusu olarak göstermek,

* Kendilerini halka karşı iyi göstermek istemeleri,

İstanbul’un İşgal Edilmesine Mustafa Kemal’in Tepkisi Nasıl olmuştur?

* Halkı bilgilendirmek için tüm yurda genelge göndermiştir.

* İşgalci devletlere protesto telgrafları çekmiştir.

* İtilaf Devletleri tarafından yapılan İstanbul’daki tutuklamalara karşılık Anadolu’daki İtilaf subayları tutuklanacaktır.

* İstanbul’a hiçbir ilden vergi gönderilmeyecek, İstanbul Hükümeti’nin gelirleri Ankara’da toplanacaktır

* Geyve ve Ulukışla demiryolları tahrip edilecektir

NEDEN?

Çünkü İtilaf Devletleri’nin bu demiryolu hatlarını kullanarak İstanbul ve Adana üzerinden Anadolu içlerine asker sevk etmeleri engellenmek istenmiştir.

* İstanbul’dan Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin hakkı saklıdır. Ankara’da yeni açılacak olan Meclise katılabileceklerdir.

YORUM: Millet iradesine saygı duyulduğunun göstergesidir.

HATIRLAYALIM:  Mustafa Kemal Amasya Görüşmelerinde Meclisin İstanbul dışında toplanmasını istemişti. Buna gerekçe olarak da İstanbul’da meclisin sağlıklı kararlar alamayacağını

Misak-ı Millî Kararları Ders Notu

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir