1. Anasayfa
  2. SB.7.2. Ünite

I.Mehmed (Çelebi) Dönemi Ders Notu

I.Mehmed (Çelebi) Dönemi Ders Notu
0

I.Mehmed (Çelebi) Dönemi Ders Notu

I. Mehmed (Çelebi) Dönemi (1413 – 1421)

Ankara Savaşı sonunda Anadolu Türk Beylikleri tekrar kurulmuş ve  Anadolu’da Türk birliği bozulmuştu. Toprak kayıpları Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi ile karşılaşmasına neden olmuştu. Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek olan Fetret Devri‘ne girmiş ve Yıldırım Bayezid’in oğulları, babalarının ölümünden sonra taht mücadelesine başlamışlardı. Osmanlı tarihindeki en büyük kargaşa dönemi böylece başlamış oldu. Fetret Devri’nin yaşanmasında ve şehzadeler arasında taht mücadelesinin başlamasında Timur’un Anadolu’da kuvvetli bir devlet bırakmak istememesi ve Bizans’ın entrikalarının da etkisi olmuştur.

Fetret Devri’nin yaşandığı dönemde Süleyman Çelebi Edirne’de, İsa Çelebi Bursa’da, Mehmed Çelebi Amasya’da, Musa Çelebi Balıkesir’de padişahlıklarını ilan etmişlerdi. I. Mehmet, kardeşleriyle giriştiği taht mücadelesini kazanmış ve Osmanlı Devleti’nin Yıldırım Bayezid’den sonraki padişahı olmuştu.

Bu dönemde yaşanılan gelişmeler;

  • Dağılan Anadolu Türk siyasi birliğini tekrar sağlamak için Anadolu beylikleriyle mücadele edilmiştir.
  • 1414 yılında Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları beylikleri Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  • Karamanoğulları üzerine sefer düzenlenmiştir.
  • Fetret Devri’nde tekrar kurulan Candaroğulları beyliği tekrar Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.
  • Venedikliler ile ilk deniz savaşı yapıldı. (1416) Savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir.
  • I. Mehmet Fetret Devri’ne son verip devleti yıkılma tehlikesinden kurtarmış olduğu için devletin ikinci kurucusu olarak bilinir.

I.Mehmed (Çelebi) Dönemi Ders Notu

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/kulturenvanteri/yesil-turbe-celebi-sultan-mehmet-turbesi

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir