1. Anasayfa
 2. İTA.8.2. Ünite (DN)

Amasya Görüşmeleri Ders Notu

Amasya Görüşmeleri Ders Notu
0

Amasya Görüşmeleri Ders Notu

Kimler arasında gerçekleşmiştir?

Sivas Kongresi sonrasında Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında gerçekleşmiştir. Görüşmelere İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa ile Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal katılmıştır.

Maddeleri Nelerdir?

 • Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktır,
 • Azınlıklara, devletin sosyal dengesini ve egemenliğini bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir.
 • Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul Hükümeti tarafından tanınacaktır,
 • Mebusan Meclisi, İstanbul dışında, İstanbul Hükümeti’nin de uygun göreceği bir şehirde derhal toplanacaktır.

Meclisin neden İstanbul dışında toplanması istenmiştir?

 1. İstanbul’da sağlıklı karar alınamayacağını düşünmesi
 2. Zararlı cemiyetlerin merkezinin İstanbul olması
 3. İstanbul’da saltanat taraftarlarının çoğunlukta olması
 4. İtilaf Devletleri’nce fiilen işgal edilip baskı altında tutulması

gibi nedenlerle Meclisin İstanbul dışında toplanması istenmiştir.

 • Mebusan Meclisi’nin toplanması için seçimlere gidilecek, seçimler tam bir serbestlik içinde yapılacak
 • Barış görüşmelerine katılmak için Temsil heyetinden de delege istenilecek ve ayrıca barış görüşmelerinde Temsil Heyeti’nin de görüşü alınacaktır.
 • Temsil Heyeti, vatanın bütünlüğüne zarar gelmemesi şartıyla İstanbul Hükümetine karışmayacaktır.

Önemi: Temsil Heyeti’nin (Anadolu’daki millî mücadelenin) varlığı İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınmış oldu.

Yorum: Bu durum Temsil Heyeti’nin ikinci siyasi başarısıdır.

Hatırlayalım: Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Hükümeti’nin istifa etmesidir.

NOT: Damat Ferit’ten sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Rıza Paşa tarafından kurulan İstanbul Hükümetinin Temsil Heyetiyle görüşmesi hükümetinin Anadolu’ya ve milli mücadeleye bakışının değiştiğini gösterir.

NOT: Amasya Görüşmelerinde alınan kararlardan sadece Mebusan Meclisinin açılması kabul edilmiştir. Ancak Mebusan Meclisi İstanbul’da açılmıştır.

İstanbul Hükümeti’nin Meclisi Anadolu’da toplamak istememesinde;

 • Ülkedeki otoritesini korumak istemesi,
 • Anadolu’daki milli mücadeleye güç kazandırmak istememesi,

gibi nedenler öne çıkmıştır.

Amasya Görüşmeleri Ders Notu

Daha fazla bilgi için tıklayınız

http://www.amasya.gov.tr/amasya-protokolleri

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir