1. Anasayfa
 2. Uncategorized
Trendlerdeki Yazı

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Oluşu Ders Notu

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Oluşu Ders Notu
0

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Oluşu(18 Temmuz 1932)

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Oluşu Ders Notu

 • Hatırlayalım: Milletler Cemiyeti I. Dünya Savaşı sonrasında toplanmış olan Paris Barış Konferansında alınan karar gereği kurulmuştu.
  Amacı:
 • Yeni bir savaşın çıkmasını önlemek,
 • Devletlerarası sorunları diplomasi ile barışçı bir şekilde çözmek,
 • I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan devletlerin galip devletlerce ezilmesini önlemek,
Milletler Cemiyeti;
 • Cemiyet kuruluşundan sonra İngiltere’nin etkisinde kalmıştır,
 • Barışı korumaya yönelik çalışmalar yapamamıştı,
 • Büyük devletlerin menfaatlerini (çıkarlarını) koruyan bir teşkilat durumuna
  gelmişti.
  *** Örnek: Musul sorununun çözümünde Türkiye’nin haklılığına rağmen Milletler Cemiyeti Musul’un Irak’a (İngiliz Mandası) bırakılmasını tavsiye etmişti.

Bilgi: Bu durum Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılma konusunda mesafeli durmasına neden olmuştur.

Türkiye’nin Üyeliği
 • Ülkemizin jeopolitik önemi,
 • Türkiye’nin dünya barışını sağlama konusunda göstermiş olduğu çaba, diğer devletlerinin dikkatini çekmiş ve ülkemize üyelik çağrısında bulunmuşlardır. İspanya’nın teklifi ve Yunanistan’ın desteği ile ülkemiz Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır.

 

İki Durum

1. Türkiye’ye üyelik çağrısında bulunulmasında II. Dünya Savaşının yaklaşıyor olmasının etkisi vardır. Bu noktada ülkemizin jeopolitik konumu öne çıkmıştır.
2. Türkiye Milletler Cemiyeti’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını bildiği halde bu cemiyete üye olmuştur.
Çünkü;

 • Dünya barışına katkıda bulunmak istemiştir.
 • Dış politikada karşılaştığı sorunların çözümünde diplomatik (siyasi) destek bulmak istemiştir.
  Not: Türkiye ilerleyen dönemde karşılaştığı Boğazlar ve Hatay sorunlarının çözümünde Milletler Cemiyeti’nin bir üyesi olmasının avantajını kullanarak bu sorunları lehimize çözmüştür.

https://bilgininkalesi.com/kategori/siniflar/8-sinif/konu-ozetleri/

https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/Cemiyet-i_Akvam_(Milletler_Cemiyeti_ve_T%C3%BCrkiye)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir