1. Anasayfa
  2. Uncategorized

Osmanlı Devleti’nde Askeri Yapı Ders Notu

Osmanlı Devleti’nde Askeri Yapı Ders Notu
0

Osmanlı Devleti’nde Askeri Yapı Ders Notu

Osmanlı Devleti’nin küçük bir beylikten büyük bir devlet olarak üç kıtada farklı milletlere hükmetmesinde ordunun önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Osman Bey döneminde beyliğin düzenli bir ordusu yoktu. Ancak Orhan Bey döneminden itibaren sınırların genişlemesiyle birlikte düzenli bir orduya ihtiyaç duyulmuştu.

Orhan Gazi döneminde Yaya ve Müsellemler adıyla bir ordu kurulmuştur.

– Karesioğlulları Beyliği’nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte devlet donanma sahibi olmuştu. Ancak Kara ordusu donanmaya göre daha öncelikli olmuştur.

– I. Murat döneminde Kapıkulu Ocakları kuruldu.

– Yıldırım Bayezid döneminde tersaneler yapılarak donanma geliştirilmiştir.

Osmanlı Ordusu’nun Bölümleri Şunlardır:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı (Ekoyay) 46. syf.

KAPIKULU ASKERLERİ

– Doğrudan padişaha bağlıdırlar,

– Devşirme sistemiyle seçilirlerdi,

– Devletten üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlardı,

– İstanbul’da ve sınır boylarındaki kalelerde ikamet ederlerdi,

– Padişah değişiminde cülus bahşişi alırlardı,

– Kapıkulu piyadeleri ve süvarileri olarak iki gruba ayrılırlardı,

– Sürekli askerdirler,

EYALET ASKERLERİ

– Osmanlı ordusunun en kalabalık bölümünü oluşturmaktadırlar,

– Tımar sistemine bağlı olarak ortaya çıkmışlardır,

– Devletten maaş almazlardı,

– İhtiyaçları tımar sahibi tarafından karşılanır ve savaş ganimetleriyle geçinirlerdi,

– Osmanlı Devleti’nin en önemli askeri gücünü oluşturmaktadırlar,

– Tımarlı sipahiler tamamen Türklerden oluşmaktaydı, yani devşirme sistemiyle asker alınmazdı,

– Savaş zamanlarında orduya katılırlar, barış dönemlerinde bulundukları toprakların güvenliğini sağlarlardı.

DONANMA:

– İlk kez Karesibeyliğinin alınmasıyla donanma sahibi olunmuştu,

– İlerleyen dönemlerde İstanbul, Rusçuk ve Gelibolu gibi yerlerde tersaneler kurulmuştu,

– Osmanlı donanması en parlak dönemini Kanunî Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır.

Osmanlı Devleti’nde Askeri Yapı Ders Notu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir