1. Anasayfa
 2. İTA.8.3. Ünite (DN)

Milli Mücadele’de Güney Cephesi Ders Notu

Milli Mücadele’de Güney Cephesi Ders Notu
0

Milli Mücadele’de Güney Cephesi Ders Notu

Güney Cephesi

 • Mondros Ateşkes Antlaşması İmzalandıktan sonra İngilizler Urfa, Hatay, Maraş, Antep ve Adana şehirlerimizi işgal etmişlerdi.
 • İngilizler daha sonra Fransa ile anlaşarak (Suriye İtilafnamesi), Musul’a karşılık Fransızlara işgal ettiği bu toprakları devretmiştir.
 • Fransızlar işgali sürdürmek ve bölgede kalıcı olabilmek için daha önce Tehcir Kanunu Suriye ve Filistin topraklarına gönderilen Ermenilerden oluşan bir intikam alayı oluşturdu.
  • Ermeni İntikam alayları Türk yerleşim yerlerini basarak Türk halkını katletmeye başlamıştı.
 • Fransızlar ve Ermenilerin saldırılarına karşı Türk halkı örgütlenerek Kuva-yı Milli Birliklerini oluşturmuş ve direnişe geçmişti.
 • Sivas Kongresi’nden sonra Güney Cephesi’ne gönüllü subaylar gönderilerek halkın daha iyi örgütlenmesi sağlanmıştır.
 • Bölge halkının direnişi sonucunda;
  • Urfa (10 Nisan 1920),
  • Maraş (11 Şubat 1920),

de düşman işgalinden kurtulmuştur.

NOT: Antep şehri sayıca kendisinden üstün olan Fransızlara karşı yaklaşık 11 ay direnmiş, Üsteğmen Mehmet Said Bey (Şahin Bey) ve altı bin vatan evladını bu uğurda şehit vermişti. Ancak Antep 9 Şubat 1921’de Fransızların eline geçmişti.

NOT: Batı Cephesi’nde Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasından sonra Fransa halkın direnişi karşısında daha fazla tutunamayacağını anlamış ve TBMM Hükümetiyle Ankara Antlaşmasını imzalamıştı. (20 Ekim 1921)

 • Fransızlar Hatay hariç işgal ettiği topraklardan çekilmiştir.
 • Güney Cephesi, düzenli ordunun katkısı olmadan tamamen bölge halkının örgütlenmesiyle oluşturduğu Kuva-yı Milliye birliklerinin mücadelesiyle kazanılmıştır.

Yorum: Kuva-yı Milliye’nin en etkili olduğu cephedir.

BİLGi: TBMM tarafından düşmana karşı kahramanca mücadele eden şehirlerimize şu unvanlar verilmiştir;

 • 6 Şubat 1921’de Antep’e “Gazi”,
 • 1973’te Maraş’a “Kahraman”
 • 1984’te Urfa’ya “Şanlı”

unvanları verilmiştir.

Güney Cephesi’nin başarıya ulaşmasında;

* Gaziantep’te Şahin Bey’in,

* Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam’ın,

* Şanlıurfa’da Ali Saip Bey’in

büyük katkısı olmuştur.

Milli Mücadele’de Güney Cephesi Ders Notu

https://bilgininkalesi.com/siniflar/8-sinif/konu-ozetleri/

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/antep-savunmasinin-simgesi-sahin-bey/1781510

 

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir