1. Anasayfa
 2. İTA.8.3. Ünite (DN)

Milli Mücadelede Cepheler Doğu Cephesi Ders Notu

Milli Mücadelede Cepheler Doğu Cephesi Ders Notu
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders Kitabı NEV KİTAP 76. syf
0

Doğu Cephesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders Kitabı NEV KİTAP 76. syf
 • Doğu Cephesi’nde Ermeniler ile mücadele edilmiştir.
 • Ermeniler I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla işbirliği yapıp Doğu Anadolu’da Türk halkının mallarına ve canlarına zarar vermiş katliamlar yapmıştı.
 • Osmanlı Devleti Ermenilerin bu faaliyetlerini durdurmak için 1915 yılında Tehcir (Zorunlu Göç) Kanunu’nu çıkararak Ermenileri Suriye civarına göndermişti.
 • Ermeniler özellikle Mondros’tan sonra katliamlara hız vermiş ve bölgede bir Ermeni devleti kurmayı planlamışlardı.
Ermenilerin iddiaları:
 • Ermeniler bölgede çoğunluktadır. ( Wilson İlkelerine )
 • Türkler bölgedeki Ermenileri katletmektedir.

General Harbord Raporu:

 • Bölgede Ermeniler çoğunlukta değildir,
 • Türklerin Ermenileri katlettiği haberleri gerçek değildir.

YORUM: Türklerin milli mücadeledeki haklılığını ortaya koyan bir belgedir.

 • Ermenilerin yaptıkları katliamların artması üzerine Kazım Karabekir Paşa TBMM tarafından Doğu Cephesi’nde Ermeniler ile mücadele etmekle görevlendirilmiştir.
  • Ermeniler Erzurum’a kadar işgal alanını genişletmişti.
  • Kazım Karabekir başarılı bir harekatla Kars, Sarıkamış ve Gümrü’ye kadar ilerlemişti.
  • Zor durumda kalan Ermeniler ateşkes etmişler ve devamında da barış antlaşması imzalanmıştı.
Gümrü Antlaşması – 3 Aralık 1920

1- Doğu sınırı Aras Nehri ve Çıldır Gölüne kadar uzanacaktır.

2- Kars, Kağızman, Kulp, Iğdır ve Sarıkamış Türk Devletine verilecektir,

3- Ermenistan Sevr Barış Antlaşmasını tanımadığını ilan edecek ve Türk toprakları üzerindeki emellerinden vazgeçecektir.

YORUM:

 • Misak-ı Milli’yi tanıyan (kabul eden) ilk devlet Ermenistan olmuştur,
 • TBMM’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur,

4- Düşman ordusuna katılarak Türklere karşı silah kullanmış ve öldürme olaylarına karışmış Ermeniler dışında kalanlar istemeleri halinde 6 ay içinde Türkiye’ye dönebileceklerdir.

5- Ermenistan Türkiye’ye karşı düşmanca tutum sergilemeyecek,

Gümrü Antlaşması’nın önemi ve sonuçları
 • TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşmadır,
 • TBMM’nin uluslararası alanda ilk siyasi başarısıdır,
 • Sevr’i geçersiz kılan ilk uluslararası belgedir,
 • Doğu Cephesi çözüme kavuşan ilk cephe olmuştur.
  • Bilgi: Doğu Cephesi’nin kapanmasıyla birlikte bu cephedeki askerler Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.
 • TBMM, bu antlaşmada Türkiye adını kullanmıştır.
Dikkat Edelim:
 • Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. Kolordu Ermenilerle mücadele etmiştir. Bu ordunun özelliği Osmanlı Devleti’nden kalan son düzenli ordudur.
  • Doğu Cephesi’nde TBMM’nin kurmuş olduğu düzenli ordu mücadele etmemiştir.
  • 15. Kolordu’yu Kazım Karabekir Paşa Mondros hükümlerine aykırı olarak dağıtmamıştı.

Milli Mücadelede Cepheler Doğu Cephesi Ders Notu

Milli Mücadelede Cepheler Doğu Cephesi Ders Notu

https://bilgininkalesi.com/siniflar/8-sinif/konu-ozetleri/

Kazım Karabekir ile ilgili bilgi için bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

https://www.aa.com.tr/tr/portre/sark-fatihi-kazim-karabekir/1374499

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir