1. Ana Sayfa
  2. Ders kitabı Cevapları
  3. 8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

88. Sayfa

Soru/Yorum

Mustafa Kemal’in cephede savaş devam ederken eğitim kongresine katılmak istemesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Belirtiniz.

Mustafa Kemal Paşa hayatının her döneminde eğitimin önemini anlamış bir liderdi. Bu konudaki tavrını savaş ortamında dahi göstererek toplumun eğitiminde hiç vakit kaybedilmemesi gerektiğini göstermiştir.

Sıra Sizde

Savaş devam ederken top sesleri arasında yapılan bu kongreyi, Mustafa Kemal’in eğitime verdiği
önem açısından değerlendiriniz.

Mustafa Kemal Paşa çok zor şartlar altında olsa da eğitimin önemli olduğunu vurgulamıştır. Düşman ile yapılan savaş sonucunda elde edilecek olan zaferin anlamlı olabilmesi için ülkenin geliştirilmesi gerekiyordu. Bu da ancak eğitimle olabilirdi. Mustafa Kemal bu konudaki düşüncesini şu şekilde açıklamıştı: “Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.”

89. Sayfa

Araştırınız

Savaş öncesinde askerlere neden malzeme toplandığını, istenen ve temin edilen malzemelerin neler olduğunu araştırınız.

Düşmanın vatan topraklarından sökülüp atılabilmesi için ordunun hem savaş planı hem de malzeme yönünden en iyi şekilde hazırlanması gerekiyordu. Ancak dönemin zor şartlarında askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak hiç de kolay olmamıştı. Bu nedenle halktan yardım istenmiştir.

Halktan;

* Bir çift çorap, çamaşır, çarık ve elbise vererek bir askeri giydirmesi,

* Silah yapımını bilen zanaatkarların ordu emrine girmesi,

* Eli silah tutan herkesin orduya katılması,

* Ülke genelindeki mevcut bütün araç ve gereçler ordunun hizmetine verilecek; benzin, otomobil ve kamyon lastiği, telefon makinesi, kablo, pil vb. stokların % 40’ı ordunun hizmetine sunulacak.

* Herkes elindeki silah ve bunlara ait mermileri orduya teslim etmesi,

* Ulaşım aracı olanların ayda 100 km lik mesafe için silah ve cephane taşıması

istenmiştir.

90. Sayfa

Soru/yorum

Elinde avucunda hiçbir şeyi olmayan Türk milletinin orduya bu kadar çok destek vermesinin nedenleri neler olabilir? Görüşünüzü söyleyiniz.

Türk milleti tarihinin her döneminde vatansever olmuştur. Milletimiz eğer vatan olmazsa kendilerinin de olmayacağını bilirler. Bu nedenle devletine vatanına her zaman sahip çıkmıştır. Gerektiğinde aç kalmış ama vatanı savunmuş, askerin yanında olmuştur.

Araştırınız
Türk milletinin Tekâlif-i Milliye gibi toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konularında bugüne kadar göstermiş olduğu özveri ve fedakârlıklarla ilgili bir araştırma yapınız.

Türk toplum hayatında devlet millet bütünleşmesi anlayışı vardır. Günümüzde de hem sivil toplum kuruluşları aracılığı ile hem de bireysel olarak ihtiyaç sahibi kişilerin yanında olmaya devam ediyoruz. İstanbul, Elazığ ve İzmir depremleri gibi felaketlerin yaşandığı günlerde Kızılay vb. gibi yardım kuruluşları veya COVİD – 19 salgınında işsiz kalanlara yardım etmek için Biz Bize Yeteriz Türkiyem  kampanyası yakın tarihimizdeki toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleridir.

92. Sayfa

Soru/yorum

Sakarya Meydan Savaşı ülkemiz için neden bir ölüm kalım savaşı sayılmaktadır? Yorumlayınız.

Çünkü bu savaş öncesinde Yunan ordusu Polatlı’ya kadar ilerlemişti. Bu savaşın kaybedilmesi Yunan ordusunun Ankara’ya ulaşmasına neden olabilirdi. Bunun sonucunda da milli mücadele engellenebilirdi. Ayrıca zaten Türk ordusu elindeki kıt kaynaklarla mücadele ediyordu. Eskişehir Kütahya Savaşından sonra bu savaşın da kaybedilmesi hem ordunun hem de halkın üzerinde yıkıcı etki bırakabilirdi.

94. Sayfa

Sıra Sizde

Aşağıdaki Millî Mücadele sırasında gerçekleştirilen savaşların hangileri olduğunu yazınız.

Š Savunma savaşları: I. ve II. İnönü, Eskişehir – Kütahya, Sakarya (5 Eylül’de Türk ordusu saldırıya geçmiştir.)
Š Saldırı savaşları: Saharya, Büyük Taarruz
Š Yenilgi ile sonuçlanan: Eskişehir Kütahya
Š Zafer ile sonuçlanan: I. ve II. İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz

95. Sayfa

Soru/yorum

Bazen savaşta kazanıp masada kaybedersiniz, bazen de her ikisini de kazanırsınız. Mudanya Ateşkes Antlaşması bunlardan hangisine girer? Neden?

Biz her ikisini de kazandık. Çünkü bize I. Dünya Savaşı sonrasında Mondros Ateşkes Antlaşması ile bize neredeyse yaşam alanı bırakmamışlardı ve bunu Sevr’de daha da ağırlaştırmışlardı. Milli mücadele ile bu iki antlaşmayı geçersiz kıldık. Bu nedenle de iki açıdan da kazançlı olduğumuzu düşünüyorum.

Görüşünü Söyle

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda İsmet İnönü’nün diplomatik başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İsmet İnönü Milli Mücadelenin askeri safhasında gösterdiği ustalığı siyasî alanda da göstermiştir. İsmet İnönü’nün kararlı tutumu Diğer devletlerin istedikleri gibi hareket etmelerini ve kendi çıkarlarına göre karar almalarını engellemiştir. Çünkü Türk milleti Mudanya’da muzaffer olarak masaya oturmuştu.

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/mudanya-mutareke-evi-muzesi

96. Sayfa

Araştırınız

Lozan kenti hangi ülkededir? Genelde barış görüşmelerinin ve anlaşmalarının neden bu ülkede yapıldığını araştırınız.

Lozan, İsviçre’nin bir şehridir. İsviçre dünyada tarafsızlığı ile bilinen bir ülkedir. Bu nedenle Antlaşma için Lozan seçilmiştir.

Soru/yorum

Mustafa Kemal’in Ermeni iddiaları ve kapitülasyonlar konularında ödün vermek istememesinin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Mustafa Kemal, Türk milletinin yapmadığı bir şeyin temiz tarihimizi kirletmesini, devletimizi askeri, hukuki, siyasi ve ekonomik olarak zorda bırakacak bir adımı atmak istemediği için Ermeni iddialarını reddetmiştir. Kapitülasyonlar ise bizi öncelikle ekonomik olmak üzere siyasi alanda da bağımlı hale getiren bir olumsuzluktu. Mustafa Kemal her alanda tam bağımsız devlet kurmayı istediği için kapitülasyonlar da reddedilmiştir.

98. Sayfa

Sıra Sizde

Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Savaş tazminatını kim ödedi?

Yunanistan

Adalar nasıl paylaşıldı?

Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye, Ege Adaları Yunanistan’a verildi.

Boğazlar konusu nasıl çözüldü?

Boğazların yönetimi, başkanlığını Türkiye’nin yapacağı milletlerarası bir Boğazlar Komisyonuna bırakıldı. Eğer Türkiye, bir savaşa girerse boğazlar üzerinde istediği gibi davranma hakkına sahip olacaktı.

Lozan’da Misak-ı Millî dışında kalan yerler neresidir?

Musul ve Kerkük

Soru/yorum

Boğazları uluslararası bir komisyonun yönetecek olması hangi egemenlik hakkımızı ihlal etmektedir? Görüşlerinizi söyleyiniz.

Boğazlar üzerinde söz söyleme ve karar alma haklarımızı olumsuz etkilemiştir.

Soru/yorum

Hâlen yürürlükte olan Lozan Barış Antlaşması, 2023 yılında 100. yılını dolduracaktır. Bu antlaşmanın bu kadar süre yürürlükte kalması onun nasıl bir antlaşma olduğunu gösterir?

Barışı sağlama noktasında başarılı bir antlaşma olduğunu ve uluslararası alanda kabul gördüğünü gösterir.

99. Sayfa

Soru/yorum

Şair, Mustafa Kemal’in ruh hâlini hangi duygular içinde anlatmıştır?

Mustafa Kemal’in zafere olan inancını göstermek istemiştir. Heyecanı, kararlılığı ve vatanseverliği vurgulanmıştır.

Soru/yorum

Atatürk ressamı neden eleştirmiştir? Sizce sanatçı gerçekleri mi yansıtmalıdır? Yorumlayınız.

Ressamın milli mücadele günlerinin hissiyatını yanlış anlattığını vurgulamıştır.

100. Sayfa

Yukarıdaki farklı illerde Türk sanatçıları tarafından yapılan anıtları inceleyiniz. Millî Mücadele’deki vatan sevgisi ve bağımsızlık düşüncesinin sanatçıları nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi söyleyiniz.

Milli Mücadele yıllarında vatanın her bir tarafında yaşanan gelişmeler dönemin sanatçılarını derinden etkilemiştir. Sanatçılar hem yerel hem de Mustafa Kemal Paşa gibi kahramanları eserlerinde işlemiştir. Halka o yıllarda yaşanan olayları en iyi şekilde aktarmaya çalışmışlardır.

 

8.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

https://bilgininkalesi.com/siniflar/8-sinif/ders-kitabi-cevaplari/

 

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap