1. Ana Sayfa
 2. Ders kitabı Cevapları
 3. 8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Ders Kitabı Cevapları

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Ders Kitabı Cevapları

115. Sayfa
Araştırınız

Saltanat yönetimi (monarşi) ile millî egemenlik kavramları arasındaki farkları araştırınız.

SALTANATMİLLİ EGEMENLİK
Devlet yönetimi babadan oğula geçerDevlet yöneticileri seçimlerle belirlenir
Yönetici ömrü boyunca bulunduğu konumda kalırBelli süreliğine seçilir. (Ülkemizde 5 yıl)
Devlet yönetiminde halkın söz hakkı yokturEgemenlik millete aittir.
Kanunlar padişah tarafından yapılırKanunlar milletin temsilcilerinin oluşturduğu mecliste çoğunluk usulüne göre yapılır
Hukukun üstünlüğü anlayışı vardır
Temel hak ve özgürlükler anayasa ile garanti altına alınmıştır.
Kanunlar önünde herkes eşittir.
Soru/Yorum

Saltanat kaldırıldığı hâlde halifeliğin kaldırılmamasının nedeni sizce nedir?

Bazı kararları almak için en doğru zamanı seçmek gerekiyor. Aksi durumda gelmesi muhtemel bir tepki o zamana kadar elde edilen kazanımların olumsuz etkilenesine neden olabilirdi. Saltanatın kaldırılmasına rağmen halifeliğin bir süre daha devam etmesini de bu şekilde açıklayabiliriz. Henüz ortamın tam olarak hazır olmaması nedeniyle Halifelik makamının kaldırılması biraz daha ötelenmiştir.

116. Sayfa
Araştırınız
https://www.kulturportali.gov.tr/portal/kurtulussavasimuzesi

Bir şehrin başkent olması için ne gibi özellikler taşıması gerektiğini araştırınız.

 • Herhangi bir saldırıya karşı korunaklı olması gerekiyor,
 • Tarihi ve kültürel bir birikiminin olması gerekiyor,
 • Ulaşım ağının gelişmiş olması gerekiyor,
 • Gelişebilme potansiyeli olmalıdır,
Araştırınız

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.

 • Halk kendi yöneticilerini özgür iradeleriyle seçer,
 • Demokrasi hayatın her alanında vardır,
 • Özgürlükler anayasayla korunur,
 • Yöneticiler seçimle iş başına gelir ve yine seçimle görevlerinden ayrılırlar,
 • Kanunlar (yasalar) Meclis tarafından yapılır,
 • Yasama, yürütme ve yargı birbirinden bağımsızdır,
 • Kanunlar önünde herkes eşittir,
 • Çoğunlukçu bir anlayış vardır,
117. Sayfa
Sıra Sizde

Cumhuriyetin ilanı ile yönetim alanında nelerin değiştiğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Eski Meclis Hükûmeti Sistemi

Meclis Başkanı başka hangi görevi de yürütüyordu?

Meclis Hükümeti sisteminde meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıydı.

Bakanlar nasıl seçiliyorlardı?

Bakanlar meclis içinden tek tek oylama yapılarak seçiliyordu.

Yeni Kabine Sistemi

Hükûmeti kurmakla kim görevlidir?

Bu sistemde hükümeti kurmakla başbakan görevliydi. Seçimlerde en çok oyu alan partinin başkanına Cumhurbaşkanı tarafından bu görev verilirdi.

Bakanları kim seçer?

Hükümeti kurmakla görevli olan Başbakan birlikte çalışacağı bakanları da seçerdi.

Cumhurbaşkanı nasıl seçilir?

Meclis tarafından oy çokluğu ilkesine göre seçilirdi.

TBMM Binası

NOT: Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi uygulanmaktadır.

118. Sayfa
Araştırınız

Halifelik kurumunun oluşumu hakkında bir araştırma yapınız.

Halifelik, Hz. Muhammed (S.A.V)’in ölümünden sonra İslam devletlerinde oluşturulan siyasi bir kurumdu. Hz. Muhammed (S.A.V)’den sonra İslam devletlerini yöneten kişilere Halife denilmiştir. Halifeler seçim yoluyla iş başına geliyorlardı. Emeviler döneminde Halifelik babadan oğlu geçen bir sisteme dönüşmüştü. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethetmesiyle birlikte halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

119. Sayfa
Sıra Sizde

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Şer’iye ve Evkâf Vekâleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, vakıf işlerine bakması için Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Erkân-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak yerine Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı oluşturuldu.

120. Sayfa
Sıra Sizde

Aşağıda verilen 1921 ve 1924 anayasalarına ait bilgileri inceleyiniz.

1921 ve 1924 anayasaları arasında ne gibi farklar bulunmaktadır?

1921 Anayasası1924 Anayasası
Büyük Millet Meclisi HükûmetiCumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu (Yürütme yetkisi meclisten alınmıştır)
Büyük Millet MeclisBağımsız Mahkemeler (Yargı meclisten bağımsız mahkemelere geçmiştir.
Güçler birliği ilkesi ilkesi uygulanmıştır.Güçler ayrılığı ilkesi uygulanmıştır.

Sizce 1921 Anayasası’nda güçler birliği ilkesi neden uygulanmış olabilir?

1921 Anayasası savaş şartlarında hazırlanmıştı. Bu nedenle savaşın en çetin geçtiği dönemde hızlı karar alabilmek ve alınan kararları hızla uygulayabilmek için güçler birliği ilkesi uygulanmıştır.

8.Sınıf Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Ders Kitabı Cevapları

https://bilgininkalesi.com/siniflar/8-sinif/ders-kitabi-cevaplari/

Yorum Yap

Yorum Yap