1. Ana Sayfa
  2. Ders kitabı Cevapları
  3. 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Ders Kitabı Cevapları
Trendlerdeki Yazı

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Ders Kitabı Cevapları

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Ders Kitabı Cevapları

Gezegen Yayıncılık

158. Sayfa
Araştırınız

Siyasi Partilerin kurulma amacı ile ilgili bir araştırma yapınız. 

Siyasi partiler benzer düşünceleri savunan insanların ülkeyi yönetmek amacıyla bir araya geldikleri bir örgütlenme – teşkilatlanma- olarak ifade edilebilir. Bu tanımdan yola çıktığımızda siyasi partileri kuran insanların öncelikli amacının kendi düşüncelerinin devlet yönetiminde etkili olması olduğunu söyleyebiliriz. Partiler mevcut yönetimin uygulamalarını eleştirmek, hükümeti denetlemek vb. gibi amaçlarla da oluşturulur.

 

Soru/Yorum

Milli egemenliğin sağlanmasında siyasi partiler nasıl bir rol oynar? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Devlet yönetiminde halkın tek söz sahibi olmasına milli egemenlik denir. Bir ülkede yaşanan herkes aynı düşünce yapısına sahip değildir. İnsanlar devletin işleyişiyle ilgili bazı konularda birbirlerinden farklı düşünebilirler. Bu noktada devreye siyasi partiler girer ve insanlar kendi düşüncesine en uygun olan partiyi destekleyerek görüşlerinin devlet yönetimine yansımasını sağlar. Bu nedenle millet egemenliğinin sağlanmasında siyasi partilerin önemli bir yeri vardır.

Görüşünü Söyle 

Devlet yönetiminde çok partili sisteme geçmenin faydaları sizce nelerdir? Görüşünüzü söyleyiniz.

– Farklı görüşler ülke yönetiminde söz sahibi olur.

– Hükümet işlerinin denetlenmesi sağlanır.

– Demokrasi daha iyi hayat bulur.

– iktidardaki parti sürekli denetlendiği için ve seçimlerde yönetimi kaybetme ihtimali olduğu için daha çok çalışmak durumunda kalır,

– Muhalefette kalan parti yönetime gelmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır.

sonuç olarak halk kazanır.

160. Sayfa
Soru/Yorum

Sizce Mustafa Kemal, askerlerin aynı zamanda milletvekili olmasını neden istememiştir?

Mustafa Kemal ordunun siyasete karışmamasını demokrasinin zarar görmesini önlemek için istemiştir. Millet iradesinin hiçbir baskı veya kısıtlama olmadan en doğru şekilde sandığa yansımasını istemiştir. Seçilen kişilerin üzerinde hiçbir baskı olmadan çalışmalarını sağlamak istemiştir.

 

161. Sayfa
Sıra Sizde

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulan siyasi partilerinin adlarıyla ilgili aşağıda verilen kısaltmaların açılımını yazınız. 

– CHF : Cumhuriyet Halk Fırkası

– TCF : Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

– SCF:  Serbest Cumhuriyet Fırkası

162. Sayfa

Siyasi Partilerle ilgili aşağıda verilen çalışmayı yapınız. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisi : Cumhuriyet Halk Fırkası – Partisi

Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye’nin ilk muhalefet partisi : Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası – Partisi

1929 Dünya Ekonomiler Bunalımının yaşanması sonucu kapatılan (Kurucusu tarafından kapatılan) parti: Serbest Cumhuriyet Fırkası – Partisi

163. Sayfa
Soru/Yorum

Sizce Atatürk, neden devlet yönetiminin saltanat şeklinde olmasını istemiyor olabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. 

Çünkü saltanat sisteminde yönetme yetkisi bir kişide toplanmıştı. Halkın yönetime katılma gibi bir hakkı yoktur. Saltanat sisteminde kişiler arasından eşitlik anlayışı tam anlamıyla yoktur. Temel hak ve özgürlükler garanti altında değildir. Mustafa Kemal bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için saltanat sistemine karşı çıkmıştır.

163. Sayfa
Araştırınız

Siyasi partiler toplumda bir ihtiyaç mıdır? Siyasi partilerin devlet yönetimine katkıları hakkında bir araştırma yapınız. 

Siyasi partiler kesinlikle toplumsal bir ihtiyaçtır. Partileri sadece seçimlerde oy verilen bir yer olarak görmemeliyiz. İktidarda veya muhalefette olsun her parti belirlediği amaçlar doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Partiler kuruluş amacılarını belirlerken toplumun ihtiyaçlarını, istek ve şikayetlerini de dikkate alırlar. Partiler halktan aldıkları bu talepleri meclise taşırlar. Böylece de halkın istekleri devlet yönetiminde karşılık bularak sorunların çözümü için gerekli adımlar atılır.

164. Sayfa
Görüşünü Söyle

Atatürk’ün Türkiye için düşündüğü temel görüş nedir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

– Kayıtsız şartsız millet egemenliği

– Demokratik Laik hukuk devleti

– Tam bağımsızlık

https://bilgininkalesi.com/kategori/siniflar/8-sinif/ders-kitabi-cevaplari/

https://ingilizcecevaplari.com/

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap