1. Ana Sayfa
  2. Ders kitabı Cevapları
  3. 8.Sınıf Doğu ve Güney Cephesi Etkinlik Cevapları

8.Sınıf Doğu ve Güney Cephesi Etkinlik Cevapları

8.Sınıf Doğu ve Güney Cephesi Etkinlik Cevapları 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

76. sayfa

Araştırınız

Doğu Cephesi’nde görev yapan Kâzım Karabekir komutasındaki ordu kimlerden oluşmaktaydı? Bu ordunun BMM’ye bağlanma nedenini araştırınız.

Kazım Karabekir, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine uymamış ve komuta ettiği orduyu dağıtmamıştı. Dolayısıyla Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir’in elindeki ordu Osmanlı Devleti’nden kalan son düzenli ordu olan 15. Kolordu idi.

Soru/yorum


Doğu Cephesi’nin kapanması diğer cephelere nasıl bir fayda sağlamış olabilir? Yorumlayınız.

Doğu Cephesi’nin kapanmasıyla birlikte bu cephedeki askerler Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır. Böylece Batı Cephesi’ndeki ordu güçlendirilmiş oldu. Aynı zamanda Doğu Cephesinin zaferle sonuçlanması halkın ve askerin moralini yükseltmiş ve mücadele azimlerini artırmıştır.

78. sayfa

Görüşünü Söyle


Bayrak olayının Maraş halkı üzerinde nasıl bir etki yaptığını düşünüyorsunuz? Bayrak ve bağımsızlık hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Şanlı bayrağımız ve özgürlüğümüz millet olarak en olduğumuz konular arasındadır . Milli mücadele döneminde de Maraş’ta yaşanan bu olayda olduğu gibi bayrağımızın indirilmesi ve Maraş’ın işgal edilmesi halkta milli bilincin oluşmasında ve mücadele azminin artmasında bir noktada olumlu rol oynamıştır. Tabi işgal bir bütün olarak değerlendirildiğinde kesinlikle olumsuz bir durumdur.

79. Sayfa

Soru/yorum


Şiire göre Türk halkının yeri geldiğinde mavzeriyle, yeri geldiğinde memleket kadar büyük olan yumruğuyla, yeri geldiğinde tüm dünyaya bedel yüreğiyle, mücadele etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Görüşünüzü söyleyiniz

Türk milletinin içinde her zaman bir mücadele azminin olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için vatan toprağı kutsaldır. Yeri ve zamanı geldiğinde Türk halkı elindeki tüm imkanları kullanarak olanca gücüyle vatanını savunur, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmez.

Sıra Sizde

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/antep-savunmasinin-simgesi-sahin-bey/1781510

Š Adına şiirler yazılan Şahin Bey sizce nasıl bir kahramandır?

Şahin Bey, Milli Mücadelenin sayısız kahramanları arasında yer almaktadır. Fransız kuşatmasına karşı düşmanın sayıca üstün olmasına rağmen Antep halkını iyi örgütlemiş ve eşine az rastlanılan bir direnişle şehri uzun süre savunmuş bir kahramanımızdır. Şahin Bey bu uğurda canını feda etmiştir.

Š Millî birlik ve beraberliğe hangi durumlarda ihtiyaç duyarız? Açıklayınız.

Savaş, doğal afet, olağanüstü durumlarda, terör saldırılarında milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyarız. Milli birlik ve beraberlik sayesinde bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Ayrıca toplum olarak mutlu olduğumuz anlarda da milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyarız. Böylece mutluluklarımız daha da artacaktır.

Görüşünü Söyle

Maraş, Antep ve Urfa halkının Millî Mücadele’deki azim ve cesaretleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi ifade ediniz.

Maraş, Antep ve Urfa halkı önünde saygıyla eğilmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem sayıca hem de donanı olarak kendilerinden üstün durumda olan düşmana karşı kadın erkek, yaşlı genç veya çocuk demeden direnmişlerdi. Bu şehirlerimizin halkının direnişi sayesinde bölge düşman işgalinden kurtarılmıştır.

8.Sınıf Doğu ve Güney Cephesi Etkinlik Cevapları

https://kahramanmaras.bel.tr/kahramanmaras-kurtulus-destani-panorama-muzesi

Yorum Yap

Yorum Yap