1. Ana Sayfa
  2. Ders Kitabı Cevapları
  3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfusumuz Konusu Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfusumuz Konusu Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfusumuz Konusu Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları

106. Sayfa

Aşağıdaki görsellere göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir? Neden?

Trabzon şehrinin nüfusu daha fazladır. Çünkü;

* Deniz kıyısında yer alır,

* Liman vardır,

* Gelişmiş bir şehirdir,

* Turizm faaliyetleri vardır,

* Ulaşımı daha gelişmiştir,

107. Sayfa
Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Meb Ders Kitabı 112. Sayfa

Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok nerelerde yoğunlaşmaktadır?

Ülkemizde nüfus daha çok kıyılarda ve ovalarda toplanmıştır. Fiziki haritadaki renklere göre tarif edecek olursak eğer yeşil olan (yükseltinin az olduğu) yerlerde nüfus daha fazladır.

Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?

 

109. Sayfa

2017 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 80.810.525’tir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının toplamı ise 24.753.934’tür. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?

İstanbul, Ankara ve İzmir ülkemizde en gelişmiş şehirlerdir. Bu şehirlerimizin nüfusunun fazla olmasında;

* Sanayileşmiş olmaları (özellikle İstanbul)

* İş imkanlarının fazla olması,

* Turizm faaliyetlerinin yapılıyor olması (İzmir ve İstanbul )

* Ankara’nın devletimizin merkezi olması,

* Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması,

* Ulaşım imkanlarının gelişmişliği,

gibi faktörler ön plana çıkmıştır.

110. Sayfa

Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Kayseri

Nüfusu: 1.422.656

Yüz ölçümü: 16.917 km²

İklimi: Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Karasal İklim yaşanır.

Yeryüzü şekilleri: Kayseri arazisi plato, ova, dağ ve akarsulardan oluşur.

– Kayseri’nin en önemli yükseltisi 3917 m yükseklikle Erciyes Dağı vardır. Erciyes Dağı volkanik özellik taşır.  Bunun yanında Hınzır, Binboğa, Tahtalı ve Soğanlı dağları ilin diğer yükseltileridir. 

– Kayseri ve Develi Ovaları ilin en önemli düzlük alanlarıdır.

– Kızılırmak ve Zamantı ırmaklar önemli akarsulardır. Sarımsaklı suyu da diğer su kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Kayseri’nin doğal özellikleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

https://kayseri.tarimorman.gov.tr/Menu/29/Kayseri-Ve-Tarim

Ekonomisi: Kayseri tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bu özelliğini günümüzde de korumaktadır. Ekonomisinde sanayi ve ticaret öne çıkar. Bunun yanında tarım ve hayvancılık da önemli geçim kaynağıdır. Kış aylarında ise Erciyes Dağı’nda kış turizmi yapılır.

112. Sayfa

Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

Nüfus artış hızının düştüğünü söyleyebiliriz. Doğal olarak da ülkemizin nüfusu yaşlanmaktadır. Çalışma çağındaki nüfusun şimdilik fazla olduğunu söyleyebiliriz ama gelecek yıllarda nüfus artış hızının düşmesinin bir sonucu olarak çalışabilir nüfusta sorun yaşayabiliriz. Aynı zamanda gelecek yıllarda yağlı nüfus oranında da artışın olacağını gösterir. Yaşlı nüfusun artması özellikle sağlık sistemine ek yük getirebilir.

Etkinlik Zamanı

2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?

Son yıllarda eğitim alanında yapılan yatırımları, devletimiz ve stk lar tarafından geliştirilen projeleri, insanların bu konuda bilinçlenmesi gibi faktörleri dikkate aldığımızda %100’e yakın bir oran olacağını söyleyebiliriz.

Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?

Kız çocuklarının okullara gönderilmemesi böyle bir durumun yaşanmasının en önemli nedenidir.

1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

* Okullaşma oranın düşük olması,

* Maddi sorunlar,

* Vatandaşların eğitimi önceliklememesi,

113. Sayfa

NÜFUSUMUZ HAKKINDA BİLGİ KAYNAKLARI

TABLOLAR: İllere göre nüfus ve yıllık ortalama nüfus artış hızları tablosu

GRAFİKLER: Nüfusumuzun eğitim, cinsiyet, çalışan – çalışmayan vb. gibi özellikleri hakkında yıllara göre yorum yapabilmemizi sağlar.

GENEL NÜFUS SAYIMI: Ülke nüfusu hakkında bilgi sahibi oluruz.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ: Bu sisteme geçilerek 5 yılda bir yapılan nüfus sayımları artık yapılmamaktadır. Nüfus verileri daha güncel ve ulaşılabilir hale gelmiştir.

Kaynak: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ekoyay Yayınları 108. Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfusumuz Konusu Ders Kitabı Cevapları

https://bilgininkalesi.com/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

 

Yorum Yap

Yorum Yap