1. Ana Sayfa
 2. Ders Kitabı Cevapları
 3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Neden ve Sonuçlarıyla Göç Konusu Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Neden ve Sonuçlarıyla Göç Konusu Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Neden ve Sonuçlarıyla Göç Konusu Ders Kitabı Cevapları

EKOYAY YAYINLARI

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Neden ve Sonuçlarıyla Göç Konusu Cevapları

114. Sayfa
Görselde yaşanan göçün nedenleri neler olabilir? Tartışınız?

Görselde çok büyük bir grubun göç ettiğini görüyoruz. Bu göçün sebebinin büyük ihtimalle savaşlardan kaçan insanların kendilerine yaşayabilecekleri güvenli bir yer arayışı olduğunu düşünüyordum.

Ülkemizde yaşanan mevsimlik göçlere örnek veriniz. Bu göçün nereden nereye ve nasıl yapıldığını söyleyiniz.
 • Tarım işçilerinin gerçekleştirdiği göç

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı kıyı ovalarına, Karadeniz Bölgesi’nde fındık ve çay hasadı, İç Anadolu Bölgesi’nde pancar hasadı gibi işleri yapmak için ürünlerin yetişme dönemlerine göre yapılmaktadır.

 • Meşe kömürü yapmak için gerçekleştirilen göç

Meşe ağaçlarının fazla olduğu yerlerde önceden ilgili kurumlardan izin alınarak mangal kömürü üretimi yapılır. Bu üretimi gerçekleştiren kişiler yılın belli dönemlerinde farklı yerlere göç ederler.

 • Turizm bölgelerine yapılan göç

Yaylalarda veya yazlıklarda insanlar yılın belli dönemlerinde yaşarlar ve daha sonra asıl ikametlerine dönerler.

115. Sayfa

Haberde gençlerin şehre göç etmesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

Köylerde yeterince iş alanının olmaması göç etmelerine neden olmuştur. Bunun yanında eğitim, sosyal etkinlikler ve sağlık gibi nedenler de göç etme nedenleri arasında yer alabilir.

116. Sayfa
Etkinlik Zamanı

Konu içindeki bilgilerden de yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Göçlerin sonuçlarına örnekler veriniz.

 • Ülkede geneline nüfus dengesiz dağılmıştır,
 • Düzensiz şehirleşme ve gecekondulaşma,
 • Ulaşım ve alt yapı hizmetlerinde yetersizlik,
 • Çevre kirliliğinin yaşanması,
 • Göç veren yerlerde tarım alanlarının boş kalması sonucunda tarımsal üretimin düşmesi,
 • Aşırı göç alan yerlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanabilir,
 • Konut stoğunun yetersiz kalması,

2. Beyin göçü, mübadele, mevsimlik işçi ne anlama gelmektedir?

Beyin Göçü: “İleri düzeyde donanıma sahip olan kişiler  ve bilim insanları ile uzmanların bir başka ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılması”

Mübadele: Değiş tokuş olarak tanımlanabilir. İki veya daha fazla ülkenin karşılıklı olarak nüfus takası yapmasıdır. Genellikle azınlıkta kalan nüfusun takas edilmesi şeklinde gerçekleşir.

Mevsimlik İşçi: Çoğunlukla tütün, pamuk, fındık, şeker pancarı gibi ürünlerin hasadında çalışmak üzere yılın belli dönemlerinde farklı bölgelere göç ederek çalışan kişilerdir.

117. Sayfa
Etkinlik Zamanı

1. Metindeki göç, hangi göç türündendir? Neden?

Metindeki göç oluşum şekli bakımından zorunlu göçe örnektir.

2. Ali Sabir ve Hasret neden göç etmek zorunda kalmıştır?

Bulgar, Sırp ve Ruslar karşısında alınan yenilgilerden dolayı göç etmişlerdir.

3. Ali Sabir ve ailesi göç sırasında hangi zorlukları yaşamışlardır?

 • Hastalıklar
 • Yalnızlık duygusu
 • Ulaşım araçlarında ki zorluklar

4. Bu göçün sonuçları nelerdir?

 • Göç eden kişiler yeni geldikleri yerlerde ekonomik zorluklar çekmiş olabilirler,
 • Anadolu’da nüfus artışına neden olmuş olabilir,
 • Hastalıklar nedeniyle ölümler yaşanmıştır,
 • Bazı toplumsal sorunlar yaşanmış olabilir,

https://bilgininkalesi.com/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

https://www.eba.gov.tr/arama?q=g%C3%B6%C3%A7

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap