1. Ana Sayfa
 2. Ders Kitabı Cevapları
 3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeryüzünde Yaşam Konusu Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeryüzünde Yaşam Konusu Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeryüzünde Yaşam Konusu Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları

Kaynak: 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı 98. sayfa
98. Sayfa

Fotoğraflarda görülen yerlerden hangisi yerleşmek için daha çok tercih edilir? Neden?

Görsel 3.3 Sapanca Gölü yerleşmek için daha çok tercih edilir. Çünkü görsel 3.2 deki Hakkari’ye göre yeryüzü şekilleri bakımından daha sadedir. İklim olarak karşılaştırıldığında Hakkari’nin yükseltisinin fazla olmasından dolayı kış aylarında yoğun kar yağışı alır ve ulaşım başta olmak üzere birçok konuda zorluklarla karşılaşılır. Sakarya ise iklim yönünden yaşamaya daha elverişlidir. Bu nedenle Hakkari’ye göre Sakarya yerleşmek için daha çok tercih edilir.

Şemada yer alan faktörlerden hangileri yaşadığınız yere yerleşmenizde daha etkilidir?

 • İklim,
 • Eğitim ve Sağlık Hizmetleri,
 • Ulaşım imkanları,
 • Sosyal ve Kültürel faaliyetler,
99. Sayfa

Yukarıdaki haritada nüfusun yoğun olduğu yere bir örnek de siz veriniz.

 • Güneydoğu Asya’da Hindistan ve Çin
 • Japonya,
 • ABD’nin doğu kıyıları,
 • Batı Avrupa,
 • Nil Nehrinin çevresi
 • Akdeniz’in doğu sahilleri,
 • İstanbul,
100. Sayfa

Mekke doğal özellikleri ile yerleşime uygun mudur? Neden?

Görseli incelediğimizde Mekke’nin doğal özelliklerinin yerleşmeye uygun olmadığını görüyoruz. Çünkü arazisi engebelidir. Ayrıca bitki örtüsü bakımından da kurak olduğunu söyleyebiliriz.

Mekke’yi önemli bir yerleşim yeri yapan başlıca özelliği nedir? Açıklayınız?

Kabe’nin Mekke’de olmasından dolayı şehir Müslümanlar için kutsal bir yerdir.

101. Sayfa

Fotoğraflardan hareketle Tokyo’nun hangi özelliği ya da özelliklerinin insanların buraya yerleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?

Tokyo’nun şehirleşme ve ulaşım ağı yönünden gelişmiş bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir ticaret merkezidir. Ayrıca okyanusa da kıyısı olduğu için balıkçılık da gelişmiştir. Bu noktadan hareketle Tokyo’nun yerleşim yeri olarak seçilmesinde düzenli bir şehir olmasının, ticaretin gelişmiş olmasına ve ulaşım ağının gelişmişliğine dikkat edildiğini söyleyebiliriz.

102. Sayfa

Etkinlik Zamanı

Kudüs şehri ile ilgili araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tabloda verilen ifadelerden doğru olanların yanına “√” işareti koyunuz. Kudüs’ün yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenlerini “Nedenler” bölümüne yazınız.

“√” işaretli olan yerler:

 1. Müslümanlarca, Yahudilerce ve Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlerdendir
 2. Birinci Dünya Savaşı’na kadar Kudüs’ün yönetimi Osmanlı Devleti’ndeydi.
 3. İnanç turizmi yaygındır.
 4. Nüfusu genel olarak Filistinlilerden ve İsraillilerden oluşur.
 5. Müslümanlarca kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa bu şehirdedir.
 6. Dünyanın en eski kentlerindendir.

Kudüs’ün yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenlerini “Nedenler” bölümüne yazınız.

 • Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal bir şehir olması,
 • İnanç turizminin yapılması,
 • Tarihi ve kültürel bir şehir olması
103. Sayfa

Etkinlik Zamanı

Japonya’nın yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğu hakkında neler söylenebilir?


Japonya’da km2‘de 337 kişi yaşamaktadır. Bu orana bakarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Japonya zengin ve gelişmiş bir ülke kabul edilebilir mi? Neden?

Japonya ticaret, sanayi ve teknoloji alanlarında oldukça ileri düzeydedir. Onların bu konularda zengin olması aynı zamanda ekonomilerinin de gelişmiş olmasını sağlamıştır.

Japonya’da ortalama yaşam süresinin 82 yıl olmasının nedenleri ne olabilir?

Yaşam standartlarının yüksek ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması ortalama yaşam süresinin de uzun olmasını sağlamıştır.

Japonya, dünya üzerinde yaşamak için tercih edilebilecek bir ülke midir? Neden?

Bence tercih edilebilir. Çünkü genel olarak değerlendirdiğimizde avantajlı bir ülkedir. Tabi bizimle tam uyumlu olmasını bekleyemeyiz ama birçok açıdan talep gören bir ülke konumundadır. Ekonomisi gelişmiştir, iş imkanları fazladır, eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir, ulaşım ağı alt yapısı gelişmiştir.

La Paz’ın yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebepleri neler olabilir?

Madencilik faaliyetlerinin yapılmasından dolayı talep görmüştür. Ayrıca başkent olması da insanların bu şehri seçmesinde etkili olmuştur.

Ust Nera’da yaşayanların ekonomik faaliyetleri nelerdir? Açıklayınız.

Genel olarak yeraltı kaynakları diyebiliriz. Madencilik ve doğalgaz çıkarılması her ne kadar bazı olumsuz özellikleri taşısa da talep görmüştür.

Ust Nera’da sebze ve meyve üretimi yapılabilir mi? Neden?

Yapılamaz. Çünkü iklim sebze ve meyve üretmeye elverişli değildir.

104. Sayfa

Etkinlik Zamanı

Aşağıda Bayburt ilinin tarihi ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Bayburt’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerini boş bırakılan yere yazınız.

 • Akarsu kenarında olması,
 • Tarihi bir geçmişinin olması,
 • Çoruh nehrinde su sporlarının yapılması, (turizm)
 • Çevresinde büyük illerin olması,
 • Tarım alanlarına sahip olması,
105. Sayfa

Yaşadığınız ilin yerleşim yeri olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Şemaya yazınız.

Yaşadığım yer: Kayseri

 • Sanayisi gelişmiş olduğu için çevre illere göre iş imkanları daha fazladır,
 • Kara, hava ve demiryolu ile ulaşım ağı gelişmiştir.
 • Eğitim ve sağlık imkanları gelişmiştir,
 • Kış turizmi yapılabilir,
 • Çevresinde tarihi ve kültürel alanlar vardır,
 • Tarihi bir şehirdir,

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Yeryüzünde Yaşam Konusu Ders Kitabı Cevapları.

Yorum Yap

Yorum Yap