İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Konu Özetleri
 3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Nüfus Özellikleri Ders Notu

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Nüfus Özellikleri Ders Notu

https://cip.tuik.gov.tr/#

ÜLKEMİZİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Nüfus Özellikleri Ders Notu

Nüfus Sayımları:
 • Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. (Osmanlı Devleti’nde ise ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır.)
 • 2007 yılından itibaren ülkemizde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) geçilerek elektronik ortamda nüfus istatistikleri tutulmaktadır.
 • Ülkemizde nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılmaktadır.
Neden Nüfus Sayımı Yapılır?
 1. Ülkedeki nüfus miktarını tespit etmek için,
 2. Nüfus artış hızını tespit etmek için,
 3. Nüfusun yaş, eğitim, çalışma ve cinsiyet gibi özelliklerini öğrenmek için,
 4. Ülkedeki nüfus dağılışını tespit etmek için,
 5. Kır ve Kent nüfusunu öğrenmek için,
 6. Eğitim, Sağlık, Ulaşım gibi alanlarda yatırım ihtiyacını belirlemek için,
Nüfus sayımlarından hangi bilgileri öğrenebiliriz?
 • Yaş ve cinsiyet durumu,
 • Okuryazar oranı,
 • Öğrenim durumu,
 • Nüfusun artış veya azalışı,
 • Medeni durum (evli-bekar)
 • Doğum ve ölüm oranları
 • Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı,
 • Kır ve kent nüfusu,
NOTLAR:
https://cip.tuik.gov.tr/#
https://cip.tuik.gov.tr/#
 • 2019 yılı verilerine baktığımızda ülkemizin toplam nüfusunun 83 154 997 kişi olduğunu tespit ederiz.
  • Nüfusumuzun %50.2’si (41 721 136 kişi) erkeklerden, 49.8’i ( 41 433 861 Kişi) kadınlardan oluşmaktadır.
  • Nüfus artış hızımız binde 13,9 olmuştur. (2019)

Yorum: Bir ülkenin nüfus artış hızı grafiğindeki azalışları dikkate alarak ülkenin nüfusunun azaldığını söylememiz yanlış olur. Nüfusun azaldığı yorumunu yapabilmemiz için artış hızının eksi değere değere inmesi gerekir.

Bilgi: 2018 yılında ülkemizin nüfus artış hızı binde 14,7 olmuştur. 2019’da ise binde 13,9’ düşmüştür.

Yorumu: 2018 ve 2019 yılı verilerini incelediğimizde 2019 yılında nüfus artış hızımızın düştüğünü söylemeliyiz. Ancak kesinlikle nüfusumuzun azaldığı şeklinde bir yorum yapılamaz.

Dikkat: Nüfus artış hızı sıfırın altına düşmediği sürece nüfus artışı devam eder.

 1. Nüfusumuzun %92,3’ü kentlerde (il ve ilçe merkezleri), %7,7’si kırsalda (köy) yaşamaktadır.
 2. 2018 yılı verileri değerlendirildiğinde ülkemizin nüfusunun %61,8’i Hizmet, %18,5 Tarım, %19,7’si Sanayi sektöründe çalışmaktadır.

Not: Ülkemizin nüfusunun sektörlere göre dağılımına baktığımızda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü nüfusun önemli bölümü hizmet sektöründe çalışmaktadır.

 1. Ülkemizde ortalama kilometre kareye 107 kişi düşmektedir. (Nüfus Yoğunluğu)

Not: Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen km2 ye düşen kişi sayısı bölgelerimiz ve şehirlerimiz arasında farklılık göstermektedir.

Nüfus Yoğunluğu En Fazla olan beş ilimiz
 • İstanbul
 • Kocaeli
 • İzmir
 • Yalova
 • Gaziantep
Nüfus Yoğunluğu En Az olan beş ilimiz
 • Tunceli
 • Erzincan
 • Ardahan
 • Bayburt
 • Sivas
 1. Nüfusumuzun okuma yazma oranı çevre ülkelere göre yüksektir. 2017 yılı nüfus verilerine göre toplam nüfusumuzun yaklaşık %96,2’si okuma yazma bilmektedir. %3,8’i ise okuma yazma bilmemektedir.

Not: Okur yazar oranının cinsiyetlere göre dağılımı incelendiğinde erkeklerin %98,6’sı, kadınların ise 93,7’si okur yazardır.

Yorum: Kadınlarda okur-yazar oranının erkeklere göre daha düşük olmasının nedenlerinden birisi de kız çocuklarının okula gönderilmemesidir. Ancak bu olumsuzluk devletimizin çalışmalarıyla büyük oranda aşılmaya başlanmıştır.

Ülkemizin nüfusuyla ilgili bazı yorumlar:
 1. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık olarak %67,9’u çalışma çağındaki (aktif nüfus) nüfustur.
  1. 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilir.
  2. Çalışma çağında olup mal ve hizmet üretimi için emek harcayan nüfusa işgücü
 2. Bir ülkede aktif nüfusun ekonomik faaliyet alanlarındaki dağılımına bakılarak o ülke hakkında gelişmiş veya az gelişmiş şeklinde yorum yapılabilir.

 

Yorum:

 • Ülkemizin çalışan nüfusunun önemli bir bölümü sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiği için ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yer alır.
 • 1927 yılından 2019 yılına geldiğimizde tarımda çalışan kişi sayısının azaldığını görüyoruz. Ancak bu durum kesinlikle ülkemizde tarımsal üretimin azaldığı anlamına gelmez.
 1. Ülkemizde işsizlik oranı gelişmiş Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında biraz da fazladır.
 2. Nüfus artış hızımız Avrupa ülkelerine göre fazladır.
 3. Genç nüfus oranımız fazladır.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Nüfus Özellikleri Ders Notu

https://bilgininkalesi.com/siniflar/7-sinif/konu-ozetleri-7-sinif/

https://cip.tuik.gov.tr/#

 

Yorum Yap

Yorum Yap