1. Ana Sayfa
 2. Ders Kitabı Cevapları
 3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Meslek Edindiren Kurumlar Cevapları
Trendlerdeki Yazı

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Meslek Edindiren Kurumlar Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Meslek Edindiren Kurumlar Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Meslek Edindiren Kurumlar Cevapları

166. Sayfa
Size göre meslek sahiplerinde olması gereken ortak özellikler nelerdir?
 • Alanında uzman olmalıdır,
 • İyi bir eğitim almalıdır,
 • Meslek ahlakına sahip olmalıdır,
 • Elindeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendirmelidir,
 • İnsan ilişkileri konusunda yetkin olmalıdır,
167. Sayfa
Günümüzde lonca teşkilatına benzer faaliyetler yürüten kurum ve kuruluşlar hangileridir? Bu kurum ve kuruluşlar hangi faaliyetleri yürütmektedir?

Lonca, aynı çevrede faaliyet gösteren esnaf ve zanaatkarların bir araya gelerek oluşturduğu bir meslek teşkilatıdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de loncaya benzer kurum ve kuruluşların esnaf ve zanaatkarların çeşitli konularda üyelerinin haklarını koruduğunu, üyeler arasında dayanışmayı sağladığını ve belli dönemlerde gerçekleştirdiği eğitimlerle üyelerinin daha kalifiye olmasını sağladığını söyleyebiliriz.

 • İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası
 • Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
 • Beyşehir Şoförler Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası

https://konesob.org.tr/anasayfa

168. Safya
Etkinlik Zamanı

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Ahilik kültürünün yaşatılması neden önemlidir?

Ahilik teşkilatına sadece meslek örgütlenmesi olarak bakılmaması gerekiyor. Ahilik teşkilatı sosyo-ekonomik bir yapıdır. Ahilik teşkilatı iyi ahlak sahibi insanların yetişmesinde, doğruluğun, dürüstlüğün, birlik ve beraberlik duygusunun, kardeşliğin pekişmesinde de önemli rol oynamıştır. Bu nedenle de bu geleneğin günümüzde de yaşatılması gerekmektedir.

2. Osmanlılar zamanında terzilik yapan bir esnaf olsaydınız çırağınıza hangi tavsiyelerde bulunurdunuz? Neden?

 • Müşterileriyle iletişim kurmasını,
 • Ölçüleri doğru almasını,
 • Ederinden fazla para almamasını,
 • Kaliteli iş çıkarmasını,

Çünkü bu sayede hem üretici hem de müşteri kazançlı çıkacaktır. Bir haksızlık yaşanmayacaktır. Ayrıca İşini iyi yaparsa müşteriler o esnafı başka kişilere de önerecektir ve böylece daha fazla kazanç elde edebilecektir.

3. Günümüzde önemini kaybetmiş veya yok olmaya yüz tutmuş meslekler nelerdir? Bu mesleklerin ustalarına ulaşıp ya da araştırıp mesleklerinin özellikleri ile ilgili bilgiler alınız.

 • Oymacılık (Neccarlık)
 • Kakmacılık
 • Nalın Yapımı
 • Takunya Yapımı
 • Çarıkçılık
 • Yemenicilik
 • Bakırcılık
 • Kalaycılık
 • Tombakçılık
 • Nalbantlık

https://www.istesob.org.tr/kaybolmaya-yuztutmus-meslekler-listesi/

4. Günümüzde önemli hâle gelen meslekler nelerdir? Bu meslekleri yapanlar hangi eğitimden geçmişlerdir?

 • Epidemiyolog,
 • Oyun ve Mobil Uygulama Geliştiriciliği,
 • Yapay Zeka Uzmanlığı,
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
 • Yaşam Koçluğu,
 • Psikolog,
 • İnsansız Hava Aracı / Drone Pilotluğu
 • Diyetisyenlik

5. Günümüzde meslek edindirmede öne çıkan meslek odaları ve birlikleri hangileridir? Bunların meslek etiği konusuna verdikleri önemi örneklerle açıklayınız.

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,

6. Günümüzde meslek edindirmede öne çıkan okullar hangileridir? Bunların meslek eğitimine verdikleri önemi örneklerle açıklayınız.

 • Belediyelerin meslek edindirme kursları,
 • Halk Eğitim Merkezleri,
 • Mesleki Eğitim Merkezi,
 • Endüstri Meslek Lisesi,
 • Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi,
 • Üniversiteler,
 • Çeşitli Sertifika Programları,

7. İleride hangi mesleği yapmak istersiniz? Neden?

Yapay Zeka Mühendisliği alanında çalışmak isterdim. Çünkü gelecekte birçok şey yapay zekayla yapılabilir bir duruma gelecektir. Bu nedenle de kolaylıkla iş bulabileceğimi düşünüyorum. Çalışma koşullarının bana uygun olması da tercih sebeplerim arasındadır.

8. Yapmak istediğiniz mesleğin özellikleri nelerdir?

 • Teknolojiye ilgi duymalıdır,
 • Yenilikleri takip etmeli,
 • Kendini sürekli yenilemesi gerekir,
 • Olayları farklı boyutlarıyla değerlendirmelidir,
 • Algoritmik düşünme becerisi olmalıdır,
 • Veri okuma becerisi olmalıdır,

9. Meslek sahibi olma aşamasında nasıl bir eğitim sürecinden geçmeniz gerekmektedir?

 • Mesleği tanımak gerekir,
 • Mesleğin özelliklerini taşıdığımızı düşünüyorsak
  • Mesleğimizle ilgili bir okula kayıt yaptırabiliriz,
  • Alanında uzman bir kişinin yanında işe başlamalıyız (yaparak yaşayarak öğrenmek için önemlidir),
  • Meslekle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler tamamlanınca sınavlara girmeliyiz,

10. Meslekte iyi olmak kadar iyi bir insan olmak neden önemlidir?

Bir meslekte iyi olmak ancak iyi bir insan olunduğunda anlamlı olacaktır. Çünkü iyi insanlar toplumsal ahlak yasalarına uygun olarak yaşarlar. Kişisel menfaatler yerine toplumun menfaatlerini öne çıkarır böylece hem kendisi hem de toplum kazanmış olur. Kaliteli iş veya hizmet üretir. Mesleği ile ilgili tüm bilgi ve birikimini insanlar için faydalı şekilde kullanır.

169. Sayfa
Etkinlik Zamanı

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak Ahiliği ya da Lonca Teşkilatını tanıtıcı bir yazı yazınız.

Ahilik teşkilatı insanların iyi bir meslek sahibi olmalarının yanında geleneklerine bağlı, helal kazancı isteyen, toplumsal hassasiyetlere duyarlı esnaf ve zanaatkarların yetişmesi için çaba harcamaktadır. Eğitimler usta – çırak ilişkisiyle yürütülür. Mesleğe yamak olarak başlanır ve belli sınavlardan/aşamalardan geçtikçe yükselirler.

https://bilgininkalesi.com/kategori/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

 

Yorum Yap

Yorum Yap