1. Ana Sayfa
  2. Ders Kitabı Cevapları
  3. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Ders Kitabı Cevapları
Trendlerdeki Yazı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Ders Kitabı Cevapları
Ekoyay Yayınları
158. Sayfa

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Üretim Araçları Ders Kitabı Cevapları

Üretim alanında kullanılan teknolojik ürünlere ve bu ürünlerin yaşamımızı nasıl kolaylaştırdığına örnekler veriniz.

Tarlalara buğday ekmek için mibzerler kullanılmaktadır. Mibzerler sayesinde buğday tohumları belli bir sıra ve çizgiyle tarlaya eşit bir şekilde dağılır. Böylece de verimin artmasını olumlu etkiler. Ayrıca traktörle ekim yapıldığı için kısa zamanda işler biteceği için hem zaman hem de emekten tasarruf edilmiş olunur.

Değirmenlerin yerini fabrikaların almasının sebepleri nelerdir?

  • Üretimin daha hızlı olması,
  • Makinelerle üretimin yapılmasından dolayı daha az emek istemesi,
  • Emeğin az olmasının beraberinde getirdiği daha düşük maliyetle üretimin yapılabilmesi,

Değirmenden önce insanlar buğdaylarını un hâline getirmek için hangi yöntemleri kullanmışlardır?

Büyük dairesel taşları kullanmışlardır. Bu taşlar üst üste konarak bir hayvan marifetiyle döndürülürdü. Taşların ortaları delikti. Bu delikten buğday taneleri bırakılır ve dönen taşların arasında kalan buğdaylar ezilerek un haline gelirdi.

Fabrikaların yaygınlaşması insanların yaşamlarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

Fabrikaların kurulmasıyla değirmenler kapandığı için bu değirmenleri işletenler işsiz kalmış ve ekonomik olarak zorlanmışlardır. İşsiz kalanlar fabrikalarda iş bulabilmek için şehirlere göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu da beraberinde bazı sosyal ve kültürel sorunları getirmiştir. Fabrikaların yaygınlaşması hava ve su kirliliği gibi çevre sorunlarına neden olmuştur. Fabrikalar seri üretim yaptığı için bol üretilen ürünler fiyatların düşmesine neden olmuştur. Ürünlere erişebilmeyi kolaylaştırmıştır.

160. Sayfa

Etkinlik Zamanı

Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

  • Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla alan ekilebilir hâle geldi. Bunun sonucunda tarımsal üretim artmıştır. Birim alandan daha çok verim alınmıştır.
  • Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Bunun sonucunda tarımla geçimini sağlayan insanların bir kısmı işsiz kalmış ve fabrikalarda çalışmak için şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır.
  • Üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde yılın her mevsimi ürün elde edilebilir oldu. Bunun sonucunda üretim artmıştır. İnsanların yılın tamamında taze ürüne ulaşmasına imkan tanınmıştır.

Etkinlik Zamanı

Aşağıdaki sanayi kollarında gerçekleşen teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini yazınız.

Tekstil sanayisi:

Kıyafet başta olmak üzere mobilya, otomotiv, aksesuar, dekorasyon vb. alanlarda önemli gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Farklı üretim alanları için ham ya da mamul madde üretmeni ticaretin gelişmesini ve ekonominin canlı olmasını sağlamıştır. İnsanlar istedikleri tarzda ürün bulmakta zorlanmamışlardır.

Gıda sanayisi:

İnsanların hayatlarında gıdanın önemi tarihin her döneminde yerini korumuştur. Üretim teknolojisindeki teknolojik gelişmeler hem bol gıda üretilmesini hem de gıda çeşitliliğini olumlu etkilemiştir. Gıda çeşitliliğinin artması ile hammaddeye duyulan ihtiyacı da arttırmış ve doğal olarak da tarım olumlu etkilenmiştir.

Otomotiv sanayi:

Otomotiv sanayi beraberinde birçok yan sanayiyi de geliştiren önemli bir ekonomik faaliyet alanıdır. Otomotiv sanayinin geliştiği ülkeler veya daha küçük ölçekte düşünürsek şehirler ekonomik hayatın da hareketli olduğu şehirlerdir.

İnşaat sanayisi:

Ülkemizin ekonomisinde en etkili faaliyet alanları arasında yer alır. Otomotiv sanayinde olduğu gibi inşaat sektörü de farklı sektörler ile ilişkilidir. Ekonominin gelişmesini olumlu etkiler.

http://tekstilmuzesi.bursa.bel.tr

https://bilgininkalesi.com/kategori/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

Yorum Yap

Yorum Yap