1. Ana Sayfa
 2. Ders Kitabı Cevapları
 3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Ders Kitabı Cevapları

EKOYAY Yayınları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni Ders Kitabı Cevapları

128. Sayfa

Aşağıdaki atasözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
“Kitap alın, bildiklerinizi yazın; zira söz uçar ama yazı kalır.” (Arap atasözü)

Salim T. S. Al-Hassani, 1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası, s.219

Üretilen, ortaya konan bilgilerin yazıya geçirilmemesi durumunda unutulabileceği anlatılmak istenmiştir. Çünkü sözlü aktarımda zamanla bilgiler unutulabilir veya değiştirilebilir. Bu olumsuzluğun önüne geçebilmek için bilgiler yazıya geçirilerek korunmalıdır.

Kütüphanelerin bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasındaki önemi nedir? Tartışınız.

Kütüphaneler içinde farklı alanlarda bilginin bulunduğu yüzlerce kitabın yer aldığı yerlerdir. Bu yerlerde geçmişten günümüze kadar üretilen bilgiler kitaplar aracılığı ile korunmaktadır. Böylece kütüphaneler bilgilerin kaybolmasını önlemektedir. Kütüphanelerden isteyen herkes yararlanabildiği için buradaki bilgiler de herkes tarafından okunabilir, öğrenilebilir. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde bilgiler yaygınlaştırılmaktadır. Kitaplar iyi korunduğunda çok uzun yıllar varlıklarını korurlar. Dolayısıyla da bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar.

129. Sayfa
Etkinlik Zamanı

Aşağıdaki ifadelerden ne anladığınızı ifadelerin karşısına yazınız.

Bilginin korunması – Bilgilerin kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek, 

Bilginin yaygınlaştırılması – Bilim insanları tarafından ortaya konmuş olan bilgilerin daha fazla insana ulaştırılmasını sağlayıp bilinirliliğini arttırmak,

Bilginin aktarılması – Bilginin daha sonraki nesillere ulaştırmak onlarında bilgiden yararlanmasını sağlamak,

130. Sayfa

Kâğıdın icadının insanların yaşamına katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.

Kağıdın icadıyla birlikte insanların hayatlarında bir çok kolaylıklar da kendisini göstermiştir. Konumuz gereği bilgi aktarımından yola çıkacak olursak eğer kağıdın icadından önce bilgileri kaydetmek, saklamak ve korumak oldukça zahmetli bir işti. Ancak kağıdın icadıyla bilgiler çok daha kolay bir şekilde kaydedilmiş ve insanlığın kullanımına sunulmuştur. Zamanla kağıtlar kitaplaştırılarak bilgiler bir araya toplanmıştır. Kağıt insanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştıran en önemli araçlar arasına girmiş bu da bilimsel gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.

http://sekakagitmuzesi.com/

 

ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İlk Çağ’da insanlar yazıyı hangi ihtiyaçları için kullanmışlardır?

İlkçağda insanlar yaşadıkları felaketleri kayda geçirmede, devletler arası yapılan antlaşmalarda, ticari ilişkilerde, tarımsal faaliyetlerle elde edilen ürünlerin hesabını tutmakta yazıyı kullanmışlardır.

2. İnsanlar İlk Çağ’dan günümüze yazı yazmak için nelerden yararlanmışlardır?

 • Kil Tabletler
 • Papirüs
 • Parşömen
 • Kağıt
 • Taş
 • Deri
 • Ağaç kabukları,
 • Diskler,
 • Bilgisayarlar,

3. Mezopotamya, Mısır ve Fenike medeniyetlerinin kullandıkları yazı çeşitleri nelerdir?

 • Mezopotamya’da Çivi Yazısı,
 • Mısır’da Hiyeroglif yazı,
 • Fenike’de ise Fenike alfabesi kullanılmıştır,

4. Günümüzde ülkemizde kullandığımız alfabe hangi medeniyetlerin katkısı ile meydana gelmiştir?

Fenikeliler ve Romalılar

5. Gelecekte de yazının önemini koruyacağını düşünüyor musunuz? Neden?

Yazının her dönemde önemlini koruyacağını düşünüyorum. Çünkü bilgilerin kalıcılığını sağlamak için gereklidir. İnsanlar yazı sayesinde bilgileri daha iyi inceleyip araştırma fırsatı yakalayabilirler. Ancak yazı yazılan araç ve gereçler değişebilir.

133. Sayfa

“Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni” konusunda anlatılan gelişmelerden hangilerini günlük yaşamınızda kullanıyorsunuz? Bunlardan ne amaçla yararlanıyorsunuz?

 • Ses kayıt cihazları,
 • Telefon,
 • Televizyon,
 • Radyo,
 • Fotokopi makinası
 • Bilgisayar,
 • Flash Bellek, DVD,CD
 • Genel Ağ

Günümüzde bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında başka hangi araçlardan yararlanılıyor?

Günümüzde bilgilerin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması için CD, Flash Bellekler, Sanal Depolama araçları, Harddiskler, Genel Ağ kullanılmaktadır. Bunların yanında kitaplar, ansiklopediler de bilginin korunması, aktarılması ve yaygınlaştırılmasında yerini kurumaktadır.

Gelecekte bilginin korunmasında, yaygınlaştırılmasında ve aktarılmasında hangi gelişmelerin yaşanacağını
düşünüyorsunuz?

Gelecekte bilgilerin teknoloji yardımıyla bugünkünden çok daha küçük araçlara sığdırılacağını düşünüyorum. Yapay zeka sayesinde de ihtiyacımız olan bilgileri hızla çağırıp kullanabileceğimizi düşünüyorum.

 

ETKİNLİK ZAMANI

A. 131-133. sayfalarda yer alan gelişmelerden size göre en önemli beş tanesini seçerek tabloyu doldurunuz.

GelişmelerBilginin korunmasına, aktarılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıları nelerdir?Bu gelişmeler olmasaydı yaşamımız nasıl olurdu?
RadyoYolculuklarda, tarlada çalışırken veya piknik gibi etkinliklerde radyo insanlar tarafından tercih edilen iletişim araçları arasında ye alır. Radyonun daha çok bilginin aktarılmasında ve yaygınlaştırılmasında rolü olduğunu düşünüyorum. Radyo sayesinde bilgiler bir çok kişiye ulaştırılabilmektedir. İnsanlar hoşça vakit geçiremezdi, bilgiye ulaşma konusunda bazı dezavantajlar yaşarlardı, belki canları sıkılırdı.
TelefonÖzellikle akıllı telefonların kullanımıyla birlikte geliştirilen uygulamalar aracılığıyla yakın çevremizden, ülkemizden ve dünyadan çok hızlı bir şekilde haberdar olabiliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz bilgilere daha hızlı ve farklı kaynaklardan ulaşabiliyoruz. Bu durum bilginin yayılmasını ve aktarılmasını olumlu etkilemektedir.İnsanların bilgiye ulaşmaları daha fazla zaman alabilirdi. İnsanlar daha fazla emek harcamak zorunda kalırdı.
İnternetİnternet günümüzde bilginin aktarılmasında oldukça önemli bir görevi üstlenmektedir. Artık günlük hayatta sıklıkla kullandığımız araçların bir çoğu internete bağlanabilmektedir. Dolayısıyla da insanlar istedikleri zaman aradıkları bilgiyi bulabilmektedirler. Aynı zamanda internet aracılığıyla sanal depolarda bilgiler korunabilmektedir.Günümüzde internetle iç içe yaşıyoruz. İnterneti hayatımızdan çıkardığımızı düşünürsek bir çok konuda zorluklar yaşarız. En basitinden Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimleri alamazdık, EBA’yı kullanmazdık.
Fotokopi MakinasıFotokopi makinaları sayesinde bilgileri istediğimiz kadar çoğaltıp dağıtabiliriz. Çoğalttığımız bilgileri dosyalayıp arşivleyebiliriz. Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmadığımız için zamandan ve emekten tasarruf etmiş oluruz. Ancak fotokopi ile bilgileri kopyalarken dikkatli olmalıyız ve korsan baskı kesinlikle yapmamalıyız. İnsanlar bilgileri defalarca elleriyle yazmak zorunda kalırdı. Bu da zaman kaybına neden olmaktadır.
TelevizyonTelevizyon sayesinde haberler veya başka tür programları izleyebiliyoruz. Bu programlardaki bilgileri öğrenebiliyoruz. Televizyon bu yönüyle bilginin aktarılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Günümüzde bir çok evde Televizyon olduğu için aktarmak istediğimiz bilgiyi çok fazla sayıda insana ulaştırabiliriz.Olaylardan haberdar olamazdık. Gelişmeleri belki radyo ile dinleyebilirdik ama videolarını görüntülerini göremezdik.

https://bilgininkalesi.com/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

Yorum Yap

Yorum Yap