1. Ana Sayfa
  2. Ders Kitabı Cevapları
  3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk ve Demokrasi Konusu Ders Kitabı Cevapları
Trendlerdeki Yazı

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk ve Demokrasi Konusu Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk ve Demokrasi Konusu Ders Kitabı Cevapları

Ekoyay Yayıncılık

188. Sayfa

Atatürk’ün aşağıdaki sözünü okuyunuz. Atatürk, “demokrasinin bütün gerekleri” sözü ile ne demek istemiştir?7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk ve Demokrasi Konusu Ders Kitabı Cevapları

“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk; o, on yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.”

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 186

Atatürk demokrasinin sadece seçimler, oy kullanmak ve temsilciler belirlemek olmadığını vurgulamıştır. Demokrasilerde temel hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin, adaletin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün de olduğunu belirtmiştir.

189. Sayfa
Etkinlik Zamanı

Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözünü okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

“Cumhuriyet imkân demektir. Cumhuriyet, yalnızca adıyla bile birey özgürlüğünü aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki cumhuriyet imkânları olan her memleket, özgürlük davasında er geç başarılı olacaktır. Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri aşamalara götüren imkânları verir. Bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkânlara sahip demektir. O hâlde cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu anlamıyla ve bu kapsamıyla anlamak gerekir.”

Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 186

Mustafa Kemal’e göre cumhuriyet insanlara neler kazandırmaktadır?

Cumhuriyet her şeyden önce insanlara özgürlük kazandırır. İnsanların kendilerini geliştirmeleri için onlara çeşitli imkanlar tanımaktadır. İlerlemeyi ve gelişmeyi garanti altına alarak insanların kendilerini daha da geliştirmesini sağlar.

190. Sayfa
Etkinlik zamanı

Atatürk’ün aşağıdaki sözünü okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

“Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse Mecliste tartışma daha serbest olur. Mesela, siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi serbestçe Mecliste söylersiniz. Bu suretle uygulamada görülen birçok hataların önü alınmış olur.”

Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları, s. 96 (Düzenlenmiştir.)

1. Atatürk bu sözü neden söylemiştir? Açıklayınız.

Hükümetin denetlenmesi ve daha verimli çalışmalar yapılması için farklı partilerin kurulmasının önemine işaret etmek istemiştir.

2. Atatürk kendi partisine muhalefet yapacak bir başka partinin kurulmasını neden istiyor? Açıklayınız.

Hükümetin yaptığı icraatların denetlenmesini sağlamak istemiştir. Ülkeyi daha da geliştirmek için farklı düşüncelerin ortaya çıkmasını ve bu düşüncelerin mecliste özgürce tartışılmasını sağlamak için bir partiye ihtiyaç duyulmuştur.

3. Siyasi partiler ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Siyasi partiler devleti yönetmek iddiasıyla ortaya çıkan bir teşkilatlanmadır. Her parti kendi düşüncesini, bakış açısını devlet yönetimine yansıtmak için çalışır. İnsanlar yapılan seçimlerde kendi görüşlerine en uygun olan partiyi destekleyerek o partinin iktidara gelmesi için çalışır. Siyasi partilerin fazla olması farklı görüşlerin devlet yönetimine yansımasına yani farklı görüşlerin temsil edilmesine imkan sağladığı için siyasi partiler demokrasilerin olmazsa olmazıdır.

191. Sayfa
Etkinlik zamanı

Aşağıdaki soruları fotoğraftan yararlanarak cevaplayınız.

1. Bu fotoğraf ne zaman ve nerede çekilmiş olabilir?

1930’dan sonra yapılan bir seçimlerden birine ait olabilir. Çünkü kadınlara oy kullanma hakkı 1930 da verildi.

2. Bu fotoğrafa bir isim verseydiniz ismi ne olurdu?

Demokrasi’de Yeni Adım

3. Fotoğraf ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Demokrasinin tam manasıyla hayata geçmesi için ülkede yaşayan herkesin devlet yönetimine katılması ve yönetimde temsil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kadınların da erkeklerle birlikte eşit vatandaşlar olarak oy kullanmak suretiyle devlet yönetimine katılmasını önemsiyorum.

4. Bu fotoğraf Türk demokrasi tarihinde önemli bir olayı anlatmaktadır. Sizce bu olay nedir? Neden önemlidir?

Kadınların seçimlere katılmasını anlatıyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi olayını anlatıyor. Kadınların erkeklerle eşit olması bakımından önemli görüyorum.

5. Fotoğrafın konusu ile Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısını nasıl ilişkilendirebilirsiniz?

Atatürk demokrasinin ülkemize yerleşmesi için birçok yeniliği hayata geçiren büyük bir liderdir. Bu fotoğrafa konu olan yenilik ise kadınlara demokratik hakların verilmesini anlatıyor. Sadece erkeklerin söz sahibi olduğu bir ülkede demokrasi vardır demek çok gerçekçi olmayacaktır. Ülkedeki her vatandaş devlet yönetimi başta olmak üzere her alanda eşit olduğu takdirde demokrasi söz konusu olacaktır.

https://bilgininkalesi.com/kategori/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

Faydalı Bağlantı : https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

Yorum Yap

Yorum Yap