1. Ana Sayfa
  2. Ders Kitabı Cevapları
  3. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Anayasa’dan Gelen Güç Konusu Cevapları
Trendlerdeki Yazı

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Anayasa’dan Gelen Güç Konusu Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Anayasa’dan Gelen Güç Konusu Cevapları

Ekoyay Yayınları

192. Sayfa

Haberi okuyunuz. Haberde “şefkat eli” ifadesi ile kastedilen kurum ve kuruluşların isimlerini altındaki boşluğa yazınız.7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Anayasa’dan Gelen Güç Konusu Cevapları

  • Çocuk Esirgeme Kurumu,
  • Kızılay,
  • T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
  • Yaşlı Bakım Evleri,
  • Huzurevi
  • Sevgi Evi

Anayasa’nın ilk üç maddesinin dördüncü madde ile koruma altına alınmasının sebebi nedir? Açıklayınız.

Çünkü ilk üç madde ülkemizin temel omurgasını oluşturmaktadır. Cumhuriyetin temel değerlerinden bahsedilmiştir. Ülkemizdeki tüm uygulamaların temelinde ilk üç madde vardır. Bu nedenle bu maddelerde oluşacak bir şüphe insanların devlete bakışını ve birlik ve beraberliği olumsuz etkileyebilir.

193. Sayfa

Anayasa’nın 5. maddesindeki “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” ifadesi ne anlama gelmektedir? Açıklayınız

İnsanların kendilerini bir bütün olarak geliştirmesi, ülkesine ve dünyaya faydalı bireyler haline gelmesi için devletin sorumlulukları olduğu belirtilmiştir. Devletin görevi vatandaşlarının gelişimi için söz konusu sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği anlatılmak istenmiştir.

Bakınız: www.anayasa.gov.tr

194. Sayfa

Metinde cumhuriyetimizin hangi nitelikleri yer almaktadır? Açıklayınız.

Cumhuriyet yönetimini eşitlik özelliği ön plana alınmış. Çünkü kadınların da milletvekili ve bakan olmaları için imkan oluşturulmuştur. Aynı zamanda kadınların seçimlerde oy kullanabilmeleri ve aday olmaları cumhuriyetin önemli özelliklerinden katılım özelliğini de öne  çıkartmıştır. Devlet yönetimine herkesin gelebileceği çoğunlukçuluk anlayışına da değinilmiştir.

Etkinlik Zamanı

Haberlerde sosyal devlet uygulamalarına ait örneklere yer verilmiştir. Haberleri okuyunuz ve bu uygulamaların vatandaşlara katkılarını açıklayınız.

Sosyal Devlet, vatandaşının mutluluğu ve huzurunu sağlamak ve onun maddi ve manevi varlığını geliştirmesi için her zaman vatandaşının yanında olan devlettir. Haberleri incelediğimizde;

  1. Herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alabilmesi için devletimiz Genel Sağlık Sigortası sistemini uygulamaya koymuştur. Böylece işsizlik vb. gibi maddi imkansızlıklar yaşayan insanlar da sağlık kuruluşlarında tedavi olabilme imkanına erişmiştir.
  2. Devletimiz yeterli eğitimi almadıkları için okuma yazma öğrenemeyen vatandaşlara kurslar düzenleyerek onların da eğitim hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıştır.
195. Sayfa
Etkinlik Zamanı

Tabloda yer alan kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını ve bu kurum ve kuruluşlarla ilgili kavramları örnekte olduğu gibi yazınız.

Kurum ve KuruluşlarGörev ve SorumluluklarıKavramlar
• Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak
• Savaş ilanına karar vermek
• Para basılmasına karar vermek
• Genel ve özel af ilanına karar vermek
• Yasa
• Yasama
• Oy
• Egemenlik
• Millî egemenlik
• Eğitim ve öğretime yönelik politikalar geliştirmek ve uygulamak

• Okulların ihtiyaç duyduğu eğitim araç-gereçlerini hazırlamak • Eğitim-öğretim programlarını hazırlamak                     • Öğretim metot ve teknikleri geliştirme

• Ders kitaplarını incelemek ve kitaplarının basılmasına karar vermek

* Öğretmen

* Öğrenci

* Okul

* Ders

* Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet
faaliyetlerini ve sosyal destek programlarını yürütmek,

* Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek

* Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,

* Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,

* Değerler
* Hizmet
* Aile
* Kadın
* Çocuk
* Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak,

*Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek.

* İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek

*Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak.

• Adalet
• Kanun
• Yargı
• Ceza
* Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak.

* Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek.

* Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak.

* Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.

* Pasaport hizmetlerini yürütmek.

• Vatandaşlık
• Nüfus
• Güvenlik
• Hizmet
• Destek
* İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek,

* Her çeşit vasıtadan yararlanarak ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumu dini konularda aydınlatmak,

* Cami ve mescitlerin ibadete açılış izinlerini vermek ve hakiki veya hükmi şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek,
* Dini soruları cevaplandırmak ve dini konularda mütalaa vermek,
* Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

* Mushafların hüsnü hattını muhafaza etmek ve doğru basılmasını, sesli ve görüntülü yayınlarda doğru okunmasını sağlamak,

• İslam
• Din
• Ahlak* Değerler

https://bilgininkalesi.com/kategori/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

 

Yorum Yap

Yorum Yap