1. Anasayfa
  2. Uncategorized

7.Sınıf Reform Hareketi Ders Notu

7.Sınıf Reform Hareketi Ders Notu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Reformasyon_G%C3%BCn%C3%BC
0

7.Sınıf Reform Hareketi Ders Notu

Yeniden düzenlemek anlamına gelen Reform, Katolik Kilisesi’ndeki yozlaşmaya karşı başlamış dinî bir harekettir. Reform hareketleri Almanya’da başlamış ve Avrupa’ya yayılmıştır. Reform hareketlerinin önderi Alman bir papaz olan Martin Luther’dir.

Reform Hareketi’nin öncüsü Alman Martin Luther’dir. “Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini” belirtmiştir. Papa’nın Hristiyanları kandırdığını, haksız olarak zevk ve lüks içinde bir hayat yaşadığını açıkladı ve onu tekrar Hristiyanlığa dönmeye davet etmişti. Martin Luther, affedilme sertifikalarına karşı fikirlerini içeren; 95 maddeden oluşan bildiriyi asarak Protestan Reformu hareketini resmen başlattı.

NEDENLERİ

1. Katolik Kilisesindeki bozulmalar.

2. Kilisenin ve din adamlarının büyük bir zenginlik içinde bulunmasına karşı halkın fakirlik içerisinde olması.

3. Kilisenin aforoz, enterdi, endülüjans gibi İncil’de olmayan kavramlar ortaya çıkararak gücünü artırması.

4. Coğrafi Keşifler sonucu kiliseye duyulan güvenin azalması

5. Matbaa sayesinde Avrupa dillerine çevrilen İncillerin herkes tarafından okunup anlaşılması.

6. Rönesans’ın etkisiyle özgür düşünce ortamının oluşması ve kilisenin eleştirilmeye başlanması

7. Papaların, siyasi güce sahip olması ve Kralların papanın elinden taç giymesi. Bu durumun kralları rahatsız etmesi

SONUÇLARI

1. Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Yeni mezhepler ortaya çıktı.

2. Kilise ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı.

3. Eğitim öğretim kilisenin elinden alınarak laikleştirilmiştir.

4. Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konuldu

5. Avrupa’da bilimsel çalışmaların önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

6. Kilisenin ve Papa’nın krallar üzerindeki baskısı ortadan kalktı.

7. Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkması mezhep savaşlarını beraberinde getirdi.

Reform Sonrası Ortaya Çıkan yeni mezhepler

* Protestalık,
* Kalvenizm
* Anglikanizm

REFORMUN ALMANYA’DA ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ

* Almanya’da siyasi otorite boşluğu yaşanması Almanya’yı Katolik Kilisesi karşısında güçsüz bırakmıştı. Kilise bu durumu değerlendirerek Alman topraklarını kendisine ekonomik kaynak olarak görmüştü. Bu durum kilisenin zenginleşirken halkın fakirleşmesi anlamına geliyordu. Halk bu durumdan rahatsız olmaktaydı.

* Kilisenin Alman halkının dini duygularını kullanarak onlara endüljans belgesi satıyordu ve kilise bunu ticari bir obje haline getirmişti. Halkın bu duruma artık sessiz kalmayı bırakıp tepki göstermesi.

* Kilisenin Alman Krallarını ve Prenslerini kontrol altında tutmak istemesi.

Reform’un Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Reform Hareketleri Avrupa’da iç karışıklıkların yaşanmasına ve mezhep birliğinin bozulmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak batıda fetihlerini hızlandırmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı birliğinin oluşmasını da zorlaştırmıştır.

7.Sınıf Reform Hareketi Ders Notu

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir