1. Ana Sayfa
  2. Ders Kitabı Cevapları
  3. 7.Sınıf Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Etkinlik Cevapları

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Etkinlik Cevapları

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Etkinlik Cevapları

PTT’nin 177. Kuruluş Yıl Dönümü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 177. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. 23 Ekim 1840’ta posta hizmetlerini yürütmek üzere temelleri atılan kurum günümüzde küresel bir marka hâline geldi. 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında PTT AŞ Genel Müdürlüğü binası süslenecek ve İstanbul’da “PTT’nin Tarih Yolculuğu Metroda” konulu pul sergisi açılacak.(Genel ağ haberi, 20 Ekim 2017 (Düzenlenmiştir.)

72. Sayfa

1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?

Osmanlı Devleti döneminde hizmet vermeye bağlamıştır.

2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?

Posta ve Telgraf hizmetlerini sunarak halkın haberleşmesini sağlıyordu.

73. Sayfa

İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.

Osmanlı Devleti yöneticileri bir süredir kaybedilen savaşların ve devletin geri kalmasının nedenlerinden birisi olarak da askeri alanda Avrupa’nın gerisinde kalmalarını gösteriyordu. Orduyu Avrupa orduları gibi modern duruma getirmeyi bir zorunluluk olarak değerlendirmişlerdi. Bu nedene de asker alanda da kitaplar basılmıştır. Basılan kitaplar sayesinde Avrupa’daki askeri alandaki yenilikler ve gelişmeler takip edilebilmiştir.

74. Sayfa

Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?

– Tulumbacılar askerler arasından oluşturulmuştu, günümüzde itfaiyeciler ise belediyeler bünyesince ayrı bir teşkilat olarak görev yapmaktadırlar,

– Günümüzde teknolojinin de yardımıyla itfaiyeciler yangınlara daha çabuk müdahale etmektedirler,

– Yangına müdahale şekilleri ve kullandıkları ekipmanlar farklıdır,

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Etkinlik Cevapları

Etkinlik Zamanı

Lale Devri’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz.

1. Kütüphaneler açıldı. – b eğitim-kültür

2. Çiçek aşısı uygulanmaya başlandı. – a sağlık 

3. Yabancı eserleri Türkçeye çevirmek için tercüme odası kuruldu. – b eğitim-kültür

4. Kumaş ve çini imalathaneleri açıldı. – ç ekonomi

5. Avrupa mimarisi örnek alınarak eserler yapıldı. – d sanat

6. Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi. c siyasi

Yukarıda verilen yeniliklerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine etkilerini söyleyiniz.

Osmanlı Devleti Islahat Hareketleriyle ekonomiden siyasete, eğitim ve kültürden mimariye kadar birçok alanda dönüşüm yaşamıştı. Yeni fabrikaların kurulması iş alanlarının armasına ve devletin ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Elçiliklerin açılmasıyla Avrupa Devletleri ile siyasi ilişkiler kurmanın yanında Avrupa’daki gelişmelerden de haberdar olunmasını sağlamıştır. Matbaa ile yeni kitapların basılması toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesini sağlamıştır.

75. Sayfa

Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?

– Alfabe farklı

– Günümüzdeki gazetelerde görsellere yer veriliyor

– Geçmişte ve günümüzde gazeteler çeşitli konularda halka bilgi vermektedir.

– Günümüzde gazetelerde ilanlar, magazin ve spor sayfaları yer almaktadır.

– Her iki dönemde de gazeteler halkın bilgi ve kültür seviyelerinin yükselmesinde önemli rol oynamıştır.

– Günümüzdeki gazetelerde bulmaca ekleri de vardır.

Etkinlik Zamanı

Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

Gazete Avrupa’da büyük yeniliklerin başlatıcısıdır ancak Osmanlı toplumunda yerine getirdiği görev Batı’ya göre daha kapsayıcı boyutlardadır. Gazete, kitabın gördüğü fonksiyonu da yerine getirmiştir. Âdeta bir broşür hacmine ulaşan uzun makaleler, gazetenin kitap yerine kullanıldığını göstermektedir. Osmanlı aydını, Avrupa karşısında geride kalmış ve dağılmakta olan bir devleti ayakta tutmaya çalışan, acelesi olan bir aydındır. Bunun için toplumu bir an önce ilerletmek, devleti kurtarmak için büyük bir enerji ile her konuda yazmaya çaba göstermiştir. Bu çabaların halkın önüne çıktığı yerler de gazetelerdir.

Osmanlı Ansiklopedisi Tarih/Medeniyet/Kültür, C. 6, s. 115 (Düzenlenmiştir.)

1. Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?

Gazetelerde uzun makalelere yer verilmesi gazetelerin kitap görevi gördüğünü gösterir.

2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.

Devleti içine düştüğü olumsuz durumdan ve dağılmaktan bir an önce kurtarmak için farklı alanlarda yazmaya çalışmışlardır. Devletin Avrupa’nın geride kalmasını önlemek için yazmışlardır.

7.Sınıf Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri Etkinlik Cevapları

PTT Hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız tıklayınız.

Bu ödevinizi yaptınız mı?

https://bilgininkalesi.com/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

Yorum Yap

Yorum Yap