1. Ana Sayfa
 2. Ders Kitabı Cevapları
 3. 7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Doğduğun Yer Mi? Doyduğun Yer Mi? Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Doğduğun Yer Mi? Doyduğun Yer Mi? Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Doğduğun Yer Mi? Doyduğun Yer Mi? Ders Kitabı Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Doğduğun Yer mi Doyduğun Yer Mi Cevapları

112. Sayfa

■ İnsanların göç etmelerinin sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.

 • İşsizlik,
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği,
 • Savaşlar,
 • Terör,
 • Doğal Afetler,
 • Salgın Hastalıklar,

Göç veren illerimizin ortak özellikleri neler olabilir? Söyleyiniz.

 • Alt yapı hizmetleri yetersizdir,
 • Eğitim ve sağlık hizmetleri yönünden geri kalmıştır,
 • Ulaşıp alt yapısı gelişmemiştir,
 • Sanayi ve ticaret gelişmemiştir,
 • İşsizlik fazladır,
 • Tarım başlıca ekonomik faaliyettir,
114. – 115. Sayfalar

Aşağıdaki görselleri ve ifadeleri inceleyiniz. Altlarındaki boşluğa göç edilme sebebini yazınız. Siz de bir göç nedeni yazarak 115’inci sayfadaki görsel boşluğuna ilgili bir görsel ekleyiniz.

Ben Yunus, 2011’de Van depremini ailemle yaşadım. Depremden sonra evimiz zarar gördüğü için yaşadığımız şehirden ayrılmak zorunda kaldık.

 • Doğal afetler -Deprem- den dolayı göç edilmiştir.

Ben Ayşe, Tuz Gölü civarında yaşıyorduk. Kuraklık nedeniyle tarlalarımızdan yeterli verim elde edemeyince göç ettik.

 • Kuraklık ve toprakların verimsizliği

Ben Rize’de yaşıyorum adım Hüseyin. Şiddetli yağıştan sonra meydana gelen heyelan çay bahçelerimize zarar verdi. Bu yüzden üretim yapamadık ve göç etmek zorunda kaldık.

 • Doğal afetler -Heyelan- olayı göçün nedenidir.

Ben Konya Karapınar’da yaşayan Zeynep. Yaşadığım yerde rüzgâr erozyonu oldukça fazladır. Zamanla topraktan istediğimiz verimi alamadığımız için taşınmak zorunda kaldık.

 • Kuraklık nedeniyle göç edilmiştir.

Ben Göktuğ bu sene üniversiteyi kazanarak Ankara’ya yerleştim.

 • Eğitim imkanlarından dolayı göç yaşanmıştır.

Ben Fadime, babamın tedavi görmesi amacıyla yaşadığımız köyden şehre taşınmak zorunda kaldık.

 • Sağlık hizmetlerinin yetersizliği,

Ben Onur, babam öğretmen. Babam başka bir şehirdeki okulda çalışmak istediği için yaşadığımız şehirden ayrıldık.

 • İş imkanları -tercihleri- göçün nedenini oluşturmuştur.

Ben Yusuf, Babam Zonguldak’ta kömür madeninde çalışmaya başladı. Biz de bu yüzden Zonguldak’a yerleştik.

 • İş imkanları göçün nedenini oluşturmuştur.

Ben Suriyeli Mübarek, ülkemizdeki iç savaş yüzünden Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık.

 • Savaşlar ve iç karışıklıklardan dolayı göç edilmiştir.

Ben Azize, anneannemin anlattığına göre geçmişte Selanik’te yaşıyorlarmış. 1930 yılında ailesiyle Selanik’ten Bursa’ya göç etmişler.

 • Yunanistan ile nüfus mübadelesi yapılmıştır. Bu da göçün nedenidir.
116. Sayfa

Aile büyüklerinizden bugün yaşadığınız şehre nereden ve hangi sebeple geldiğinizi öğrenerek verilen boşluğa yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ailem köyde iş imkanları yeterince olmadığı için büyük şehirlere göç etmişler. Bu şehirdeki fabrikalarda çalışmaya başlamışlardır.

Aşağıda örnek göç olayları verilmiştir. Bu olayların hangi göç çeşidi içinde yer aldığını işaretleyiniz. (Bir satırda birden fazla madde işaretleyebilirsiniz.)

Arda’nın ailesi Giresun’a fındık toplamaya gitmiştir.

 • Mevsimlik Göç – İç Göç

Doktor Selin, tıp alanında çalışmalar yapmak için Amerika’ya gitmiştir.

 • Beyin Göçü – Dış Göç

Hüseyin, ülkesindeki karışıklar nedeniyle ailesiyle başka ülkeye gitmiştir.

 • Mülteci Göçü – Dış Göç

Aşçılık yapan Mehmet, Antalya’ya otelde çalışmak için gitmiştir.

 • İç Göç

Teknisyen İbrahim, otomotiv sanayisinde çalışmak için İzmit’e göç etmiştir.

 • İç Göç

Tezgahtar Ayça, Almanya’da market işleten abisinin yanına çalışmak için gitmiştir.

 • Dış Göç
117. Sayfa

Aşağıdaki görselleri inceleyerek verilen boşluklara görsellerde tespit ettiğiniz göç sonrası oluşan sorunları yazınız.

Cevaplar soldan sağa doğru sıra sıra yazılmıştır

 • Çevre kirliliği yaşanır – çarpık kentleşme olur – tarım alanları boş kalır – göç alan yerlerde nüfus kalabalıklaşır

 

 • Trafik yoğunluğu yaşanır – sağlık sektöründe sorunlar görülür- akarsular kirlenir – ulaşım sorunları yaşanır.

 

Yukarıdaki fotoğraflardan çıkardığınız sonuçlardan hareketle göçün sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

GÖÇÜN SONUÇLARI

SOSYAL SONUÇLARI

 • Nüfusun belli yerlerde toplanmasıyla nüfus yoğunluğunun artması,
 • İnsanların ihtiyaçlarını istedikleri gibi karşılayamaması ve toplumsal çatışmalar,
 • Kültür çatışması
 • Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması

ÇEVRESEL SONUÇLARI

 • Hava kirliliği,
 • Düzensiz şehirleşme,
 • Su kirliliği,
 • Gürültü kirliliği,

EKONOMİK SONUÇLARI

 • Geçim sıkıntıları,
 • Köylerdeki arazilerin boş kalmasıyla üretimde düşüş yaşanması,
 • Pahalılığın artması

 

7.Sınıf Meb Yayınları Doğduğun Yer mi Doyduğun Yer Mi Cevapları

https://bilgininkalesi.com/siniflar/7-sinif/ders-kitabi-cevaplari-7-sinif/

https://www.eba.gov.tr/arama?q=g%C3%B6%C3%A7

 

Yorum Yap

Yorum Yap