1. Ana Sayfa
  2. Ders Kitabı Cevapları
  3. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Konusu Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Konusu Ders Kitabı Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Konusu Ders Kitabı Cevapları

MEB Yayınları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Konusu Ders Kitabı Cevapları

136. Sayfa
Hazırlanalım

Arkadaşınız Berra’nın yaşadıklarından yola çıkarak sosyal bilimlerin hayatımıza etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sosyal Bilimler sayesinde tüketici olarak hangi haklara sahip olduğumuzu öğreniriz. Aynı zamanda bir haksızlığa uğramamız durumunda haklarımızı nasıl arayacağımız konusunda fikir sahibi oluruz. Böylece maddi ve manevi olarak zarara uğramayız.

Cevaplayalım

Yukarıdaki şemada gösterilen sosyal bilimlerden hangilerini biliyorsunuz? Çalışma alanları hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

Arkeoloji, eski dönemlerde yaşamış olan uygarlıklar tarafından ortaya konulan çeşitli aletler ve malzemeleri, sanat eserlerini inceleyen bilim dalıdır. Örneğin Alişar Höyüğünde yapılan kazılar sonucunda çıkarılan eserlerin incelenmesi ve bu incelemeler sonucunda eski dönemlerle ilgili yorumların yapılması gibi.

Tarih, toplumların yaşayışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini öğrenmemizi sağlar. Olayları yer ve zaman göstererek anlatan, olaylar arasında nedensel bağlantılar kurarak anlatan bilim dalıdır. Tarih bilimi sayesinde geçmiş ve gelecek arasında bağ kurabiliriz. Yine tarih bilimi ile çevremizdeki toplumlar başta olmak üzere tüm dünyadaki toplumların yaşadıkları askeri, sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerden haberdar oluruz.

Coğrafya, yeryüzü şekillerini, doğal afetleri, iklim ve bitki örtüsünü, tarım, sanayi vb. gibi beşeri faktörleri öğrenmemizi sağlar. İnsanların doğayla etkileşimi hakkında da bilgi alırız.

138. Sayfa
Sıra Sizde

Bu bilgilerden yola çıkarak sosyal bilimlerin hayatımızdaki yerine sizler hangi örnekleri verebilirsiniz? Söyleyiniz.

  • Yaşadığım şehrin doğal ve beşeri özelliklerini öğrenebilirim. Böylece ilimin göç alma veya verme potansiyeli hakkında bilgi sahibi olurum.
  • Henüz önemi tam fark edilememiş olan doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için hangi çalışmaların yapılabileceği hakkında fikir ortaya koyabiliriz.
  • Aldığım bir gıda maddesi veya farklı bir ürünün arızalı veya eksik çıkması durumunda hakkımı nasıl arayacağımı bilirim,
  • Yaşadığım yerde çevre sorunu olup olmadığını gözlemlerim, eğer çevre sorunu var ise çözüm yolları hakkında çalışmalar yaparım.
  • Kişisel tarihimi araştırabilirim. Ailemin geçmişi hakkında bilgi sahibi olurum,
  • Milli kültürümüzü korumak ve geliştirmek için çalışmalar yaparım,
142. Sayfa
Cevaplayalım

Ülkemizin başka hangi alanlarda teknolojik ürünler üretmesini istersiniz? Söyleyiniz.

Verilen çalışmaların hepsi birbirinden değerlidir. Ben uzay araştırmaları ve yapay zeka ile ilgili çalışmaların yapılmasını öncelik olarak görüyorum. Bunun yanında gıda alanında eski tohumlarımızın korunması ve üretilmesi için çalışmaların yapılmasını istiyorum. Çünkü gıdalardaki bozulmalar sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Ülkelerin gelişebilmesi için öncelikle sağlıklı bireylere ihtiyaç vardır.

https://bilgininkalesi.com/siniflar/6-sinif/ders-kitabi-cevaplari-6-sinif/

https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ANKARA_ETNOGRAFYA_MUZESI/

Yorum Yap

Yorum Yap