İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Ders Kitabı Cevapları
 3. 5.Sınıf Tarihte Yolculuk Konusu Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf Tarihte Yolculuk Konusu Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf Tarihte Yolculuk Konusu Ders Kitabı Cevapları (36,37,38,39,40,41,42,43,44. Sayfalar)

Yukarıdaki fotoğraf inceleyiniz. Fotoğraftaki araba ile günümüz otomobilleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Açıklayınız. (36. Sayfa)

Benzer yönler: 

 • Tekerlekleri vardır,
 • İnsanlar tarafından kullanılmaktadırlar,
 • Ulaşımı kolaylaştırmışlardır.

Farklı Yönler:

 • Eski zamanlarda arabalar bir hayvanlar tarafından çekilirken günümüzde arabalar elektrikli veya içten yanmalı motorlarla hareket ettirilmektedirler,
 • Eski arabalar ahşaptan yapılırken günümüzde metal kullanılmaktadır.
 • Eski arabalar tahta tekerlekli iken günümüzde lastik tekerlekler kullanılıyor,
 • Günümüzde arabalarla ulaşım eski zamanlara göre daha hızlıdır.
 • Eski aramaları hayvanlar çektiği için direksiyon yerine hayvanları yönlendiren farklı araçlar kullanılmıştır. Günümüzde ise direksiyon vardır.

Aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Mezopotamya ve Anadolu’da kurulan medeniyetlerin yerlerini gösteriniz. (36. Sayfa)

Sizce yazı bulunmasaydı yaşamımız nasıl olurdu? (37. Sayfa)

Yazı bulunmasaydı hayatımızın şimdikinden daha zor olacağını düşünüyorum. Yazı sayesinde duygu, düşünce ve bilgilerimizi rahatlıkla aktarabiliriz. Yazı olmasaydı kültürümüzü gelecek kuşaklara aktaramazdık, bilimsel bilgi birikimi olmazdı, bilgiler unutulabilirdi. Resmi işlerde zorlanırdık. Örneğin tabu vb. gibi mülkiyeti kanıtlayan belgeleri düzenleyemezdik. Ticarî ilişkilerde zorlanırdık, üretilen veya satılan ürünlerin kayırlarını tutamazdık.

Sümerler döneminde mi günümüzde mi yaşamak istersiniz? Neden? (38.Sayfa)

Ben her dönemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları taşıdığını düşünüyorum. Sümerler dönemlerine göre ileri bir medeniyete sahip olabilirler ama ben günümüzde yaşamayı tercih ederdim. Çünkü günümüzde teknoloji daha gelişmiş durumda. Günümüzde hayatın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Eski dönemlere göre teknoloji, ekonomi, insan hakları, sosyal hayat vb. durumlar günümüzde daha iyidir. Örneğin günümüzde dünyanın hemen her yerinde olan bir olumlu veya olumsuz durumu teknoloji ile gelişen iletişim araçları sayesinde hemen öğrenebiliyoruz. Bilgiye ulaşmak günümüzde daha kolay.

Yukarıdaki kanun maddesi bize Babillerin hangi özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir? Söyleyiniz.  (39. Sayfa)

Babillilerin ekonomik hayatında tarımın önemli bir yere sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Tarımsal üretimin korunmak istendiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki duvar panosunu inceleyerek yanında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız. (40. Sayfa)

1. Mezopotamya’daki ekonomik faaliyetlerle ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz?

Ekonomik hayatlarında hayvancılığın ve dokumacılığın önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz.

2. Üst sırada oturanlar kimler olabilir? Sizce bu kişiler neden üst sıradadır?

Bence bu kişiler din adamları, kral, kraliçe vb. gibi soylu kişilerdir. Bu dönemde toplum köleler, burjuvalar, aristokratlar, din adamları ve soylular olarak sınıflara ayrılmıştı. Bu nedenle üst sırada oturanlar kölelere göre daha yüksek kademede olanlardır.

3. Üst sırada sağdan ikinci kişi elinde ne taşıyor olabilir?

Bu kişinin elinde bir müzik aleti olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bir eğlence/kutlama anı anlatılmıştır.

SIRA SİZDE (41. Sayfa)

Urartu kralları yaptırdıkları eserleri dikili taşlara yazdırarak halka duyurmuşlardır. Aşağıdaki yazıt okuyarak altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Kanal halkın hangi ihtiyacı için yapılmış olabilir?

Tarımsal üretimin devamını sağlamak için tarlaların sulanması gerekmektedir. Kanal insanların tarlalarını sulamaları için yapılmıştır.

2. Urartular eserlerin korunmasına önem vermişler midir? Açıklayınız.

Yazıyı incelediğimizde Urartuların eserleri koruduklarını söyleyebiliriz. Buna en önemli kanıt olarak şu cümleyi gösretebiliriz;

“kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse, kim bunu görürse, kim başkasına ‘bu kanalı ben açtım’ derse o, Tanrı Haldi, Tanrı Teişaba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin.

Esere zarar verenin Tanrıları tarafından lanetlenmesini mahvedilmesini istemişlerdir.

SIRA SİZDE (42. Sayfa)

Aşağıdaki haberi okuyarak haberin altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Frigler hangi sanat dallarında eserler vermişlerdir?

 • Mobilyacılık
 • Maden işlemeciliği (madencilik)
 • Mozaik işleme
 • Takı

2. Kültürel mirasa duyarlılık bakımından Frigler ile günümüz insanları arasında nasıl bir fark vardır?

Frigler’in kendi dönemlerinde yapılan veya daha önceki dönemler ait olan eserlere değer verdiklerini söyleyebiliriz. Günümüzde ise hem taşınabilir hem de taşınmaz tarihi eserlere hak ettiği değerlerin verilmediğini söyleyebiliriz. İnsanlar tarihi eserlere karşı duyarsızlar ve bu eserlere zarar vermekten çekinmiyorlar. Hatta kendi aile büyüklerinden kalan eşyaları bile değersiz görüp atabiliyorlar.

Paranın kullanılmadığı zamanları düşünelim. Acaba insanlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor, nasıl alışveriş yapıyorlardı? Açıklayınız (43. Sayfa)

Paranın icadından önce insanlar ihtiyaçlarını takas sistemi ile karşılıyorlardı. Malları/ürünleri takas ederek ticari hayat sürdürülüyordu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni www.kultur.gov.tr adresinden sanal turla ziyaret ederek aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. (43. Sayfa)

1. Müzede hangi devletlere ait eserler sergilenmektedir?

Hititler, Urartular, Lidyalılar, Frigyalılar

2. Müzede sergilenen eserlerin türleri nelerdir?

Eski zamanlarda yaşayan insanların günlük hayatlarında kullandıkları eşyalar, savaş araçları, tarım ve hayvancılıkta kullanılan araç gereçler, dokumacılık alanlarında eserler vardır.

3. Bu eserlerden hangileri daha çok ilginizi çekti? Neden?

 • Güneş Kursu
 • At Koşulu Araba
 • Boğa Biçimli Törensel Kaplar
 • Sandal Biçimli Törensel Kap
 • Altın Taç
 • İnandık Vazosu


4. Müzelerin tarihî eserlerin korunmasındaki önemi nedir?

Müzeler tarihi eserlerin hem doğa koşullarından hem de kötü niyetli insanlardan korunmasında önemli bir yere sahiptir.

Aşağıdaki Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan arkeolojik buluntuları inceleyiniz. Bu buluntulara bakarak Anadolu medeniyetleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşılabileceğini defterinize yazınız. (44. Sayfa)

 • Hayvancılıkla ilgilenmişlerdir.
 • Madencilik yapmışlardır.
 • Toprağı pişirerek şekillendirmişlerdir.
 • Günlük hayatlarında hangi tür eşyalar kullandıklarını görebiliriz.

Aşağıdaki tarih şeridini inceleyerek altında yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Devletler içinde ilk kurulan hangisidir?

 • Sümerler

2. Varlığını en uzun süre devam ettiren ve varlığı en kısa süren devletler hangileridir?

 • Sümerler (en uzun), İyon (en kısa)

3. Hangi devlet günümüze daha yakın bir tarihte kurulmuştur?

 • Lidyalılar

4. Anadolu medeniyetlerinden hangisi daha uzun süre yaşamıştır?

 • Sümerler

Aşağıdaki tabloda Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin insanlığa katkıları yer almaktadır. Bu katkılar olmasaydı yaşamımızda hangi zorluklarla karşılaşırdık? Karşılarına yazınız.

 • YAZI:Bilgi ve kültür aktarımız zor olurdu.
 • TEKERLEK: Ulaşım, ürünlerin taşınması vb. gibi şeyler zorlaşırdı.
 • BARAJ: Tarım alanlarının sulanması ve elektrik üretilmesi zor olurdu.
 • KÜTÜPHANE: Farklı konularda bilgi veren kitapları bir arada bulamazdık.
 • OKUL: İnsanlar eğitim alamazlardı.
 • PARA: Alışverişler daha zor olurdu.
 • SERAMİK: Dayanıklı tabak, tas vb. gibi eşyalar yapamazdık
 • KANUNLAR: Kuralsızlık yaşanır hayatımız olumsuz etkilenirdi.
 • MADENCİLİK: Üretim için hammadde sağlayamazdık
 • TAKVİM: Zamanı verimli kullanamazdık

5.Sınıf Tarihte Yolculuk Konusu Ders Kitabı Cevapları.

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir